Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Van denzelfden schrijver verscheen vroeger:

Het goddelijk karakter van het recht. . . ƒ 0.50 De Fransche revolutie , 1.25

Gewogen. De Praktijk onzer grondwet van

Mr. J. Heemskerk Az. beoordeeld. . . . „ 1.25 Beschouwingen over het huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke

verhouding der echtgenooten onderling . „ 1.25 Voorheen en Thans. Het heden in het licht

bezien van Groeü v. Prinsterer's werken „ 1.75 Het Reglement van '52. Historisch-juridische

studie over het Hervormd Kerkbestuur . „ 3.90 Mozaïsch en Romeinsch recht. Eene vergelijkende rechtsstudie M 1.10

Elout van Soeterwoude „ 0.40

Zonde en recht „1.25

Gereformeerde beginselen n 0.60

Huiskamer en keuken „1.25

Voortvaren .... 2e druk. ƒ 2.40, geb. „ 2.90

Schuld en straf „1.50

Beginselen en eischen M 0.90

Effectus civilis voor Vrije Universiteiten . „ 0.40

Sociale vraagstukken .... ƒ4.25, geb. „ 5.—

Wezen en praktijk der vrijzinnigheid . . . „1.10 De Vrije Universiteit en hare beteekenis

voor ons volk j 0.40

De doodstraf 2.25

Volkenrecht ^ 2.75

Staatkundige Gedachten. Twee brieven van Dr. A. Kuyper besproken „1.40

Sluiten