Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Inleiding

§ 1. De grondslag der Medische Zending .... 5 § 2. De beteekenis der Medische Zending . . . .11 § 3. De eischen, aan den miss. arts te stellen. Zijne taak 18

§ 4. Doel der Medische Zending 21

§ 5. Bezwaren tegen de Medische Zending .... 39

§ 6. De kosten der Medische Zending 40

§ 7. Het Hospitaal 44

§ 8. De eerste sporen van M. Z 51

§ 9. De Edinburgsche Vereeniging voor M. Z. . . .58 § 10. De Londensche Vereeniging voor Medische Zending . 68

§11. Livingstone College te Londen 71

§ 12. Zenana Medical College 74

§ 13. Mildmay Institutions 75

§ 14. Noord-Amerika. International Med. Miss. Society . 76 § 15. American Medical Missionary College in Chicago . 77 § 16. International Med. Miss. and Benevolent Association . 77 § 17. Philafrican Liberators League ...... 78

§ 18. Duitschland. Verein für arztliche Mission . . .78

§ 19. Nederland 81

§ 20. Inrichtingen tot opleiding van missionaire artsen . 83 § 21. Inrichtingen tot opleiding van missionaire artsen uit

de inlanders op de Zendingsterreinen . . . .85 § 22 en § 23. Vereenigingen ten nutte der Medische Zending

op de Zendingsterreinen 98

§ 24. Literatuur over de Medische Zending .... 99

Sluiten