Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn den\ bl. 185 r. 15 v. b. staat 10 lees 12, staat 61 lees 62; bl. 187 r. 3 v. o. zet achter evangelisteren d. 1'.; bl. 188 r. 5 v. o. voeg achter artsen: Thans staat deze arbeid in verband met de C. M. S.; bl. 189 r. 14v.b. achter Marks: Nu zijn dezen weer vervangen door andere miss. artsen-, r. 17 v. o. achter Wheeler, geholpen door 2 miss artsen; bl. 190 r. 6 v.o. staat Bursj lees Bttrj; bl. 192 r. 12 v. b. voeg achter Hindoesche vrouwen-, r. 11 v. o. staat Telugeland moet zijn Teluguland; r. 2 v. o. staat Tuhkien moet zijn Fukkien; bl. 193 staat Nugong lees Nguong; bl. 197 r. 7 v. o. leze men als noot op arbeiden: „Miss. Pailthorpe is nu te Almora, eene nieuwe M. Z., en miss. Board, die te Patna is, is vervangen door Miss. Cockburn; bl. 199 r. 16 v. b. staat dokters lees dokteres, r. 17 v. b. voeg achter artsen: die gesteund worden door inl. miss. artsen-, bl. 202 r. 2 v. b. staat Dr. Smith lees Dr. Kirkwood-, bl. 203 r. 2 v. b. voeg achter arts is en Miss. H. M. Byles; bl. 206 r. 16 v. b. staat Turning lees Turner; noot staat Shonghau en te Trong Chou lees Shanghai is te Tsong Chow; bl. 208 r. 8. v. o. staat Twaalf lees Tien; bl. 209 r. 5 v. b. staat 1893 lees 1892; bl. 210 r. 12 v. o. staat Elcanor Shephaerd lees Eleanor Shephard; bl. 211 r. 9 v. o. staat Hall lees Hill; bl. 212 r. 8 v. b. staat Mbezi lees Mbezezi-, r. 20 v. b. staat Imerina lees Ismerina; r. 5 v. o. staat twee lees drie, r. 3 v. o. staat 77 lees /pen ij lees 77; bl. 213 r. 10 v. o. staat 19, zes in Indiè' enz. lees 2j acht in Indié, dertien in China en twee in Afrika, onder welke 9 vrouwelijke-, bl. 214 r. 16 v. o. voeg achter Young en Miss. Raw, bl. 215 r. 11 v. b. staat Rangamuti lees Chandraghoona; r. 12 v. b. staat Chattagong lees Chittagong; r. 15 v. b. staat Othmann lees Ottmann; r. 7 en 8 v. o. staat Eindelijk zal Miss Dr. Mary enz. lees Eindelijk heeft ook Miss Dr. Mary Bisett den staf der miss. artsen te Bhiwani versterkt-, bl. 216 r. 12 v. b. staat Szanfu lees Sianfu; bl. 218 r. 10 v. o. voeg achter roept De een is te San Salvador, de ander te Bolobo-, r. 5 v. o. staat één lees twee en schrap de woorden van r. 4 en 5 geheel weg tot en met gesproken hebben-, bl. 219 r. 2 v. b. achter doktoren voeg Mrs. Young; r. 12 v. o. staat 24 lees 23; r. 10 v. o. staat een lees twee en S lees 4; r. 9 v. o. staat en in China vijf lees in China vijf en in Afrika twee; bl. 220 r. 12 v. o. staat 4 lees j; r. 7 v. o. staat Ngang-hu lees Ta IJé; bl. 222 r. 11 v. b. staat nog niet vervuld lees vervuld door twee miss. artsen; r. 13 v. b. voeg achter welks eene; r. 14 v. b staat waar twee miss, artsen zijn lees waar een miss. arts is en de andere te Poachin, ook met een miss. arts; bl. 223 r. 3 en 4 v. b. staat Twee vrouwelijke missionaire artsen zijn lees Een vrouwelijke miss. arts is; r. 12 v. b. staat lndur lees Nizamabad; r. 14 v. b. staat Medah lees Medak en voeg daarachter: Ook te Madras is een M. Z. met een vr. arts; r. 1 v. o. staat Leykon lees Ceylon; bl 224 r. 10 v. b. lees achter koloniën Sinds 1908 zijn deze kerken vereenigd met de Methodist New Connexion Society (zie bl. 223) en de Bible Chr. Meth. C. (zie bl. 226) en daarmee ook hare zendingen; r. 3 v. o. achter gezonden De arbeid

Sluiten