Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Allah" geschreven had op een bord, dat daarna afgewasschen was met water, hetwelk den jongen te drinken gegeven was. De man was overtuigd, dat de zieke beter zou worden, nu hij den naam Gods zoo dikwijls had opgedronken. Hondenbeten worden, zegt men, het best genezen door het trekken van een cirkel om de wond en het schrijven van het woord „tijger" daarin.

De ziekte-demons belagen den patiënt op verschillende wijzen. Zij komen van achteren tot hem en kruipen, terwijl zij hem met een stok slaan, in zijn lichaam en eten zijn lever op. Onzichtbare geesten brengen onzichtbare wonden toe met onzichtbare speren of nemen intrek in het hart en maken de menschen razend.

Distelen en struiken worden gelegd op het pad, dat de geest van de kinderpokken gaat; of doorns, greppels en stinkende oliën versperren den weg, waarlangs hij nadert. Daar ziekte het gevolg is van den toorn eens gods' of van den boozen invloed eens toovenaars, zoekt de heiden natuurlijk herstel bij zijnen afgod. Zijn dokter moet dus tegelijk wezen zijn priester, onverschillig of men dien noemt shaman, bezweerder of toovenaar. Bijgeloof is de slimste en hardnekkigste vijand des Christendoms. In den strijd daartegen bewijzen de M. Z. en de miss. arts onbetwistbare diensten, als zij in dagen van krankheid toonen in de kracht huns Heeren te vermogen, wat de toovenaar en waarzegger niet vermogen, en hierdoor duidelijk maken, hoe noodeloos de vrees voor hen en hoe nietig het werk van hen is.

Doch niet alleen voert de M. Z. strijd tegen vooroordeel en bijgeloof, maar zij komt ook de heidenwereld te hulp in hare hulpeloosheid aan het ziekbed. Treffend schoon zeide de hierboven reeds genoemde Mevrouw Bishop-Bird daarover eens: !) „Waar men van zonde spreken moet, moet men ook van ziekte gewagen. Zonde en zorg, misdaad en lijden zijn nu eenmaal onafscheidelijk. En ik moet zeggen, dat niet alleen de zonden der heidensche en Mohammedaansche wereld mij getroffen hebben,

') Heathen Claims and Christian Duty.

Sluiten