Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

millioenen slachtoffers opgeëischt, van welke de meeste sterven na een korte, maar vreeselijke krankheid; ten spijt van voorbehoedmiddelen zet deze plaag zijn zegetocht voort. Werk genoeg voor onze missionaire artsen.

Is hier dan gebrek aan inlandsche dokters? Geenszins. Baid of Hindoe-dokters en Hakim of Mohammedaansche geneesheeren zijn in Indië in overvloed, maar zij hebben in het geheel geen wetenschappelijke opleiding in de medicijnen gehad, hun praktijk is een mengsel van bijgeloof en kwakzalverij, en hun doel hoofdzakelijk geld verdienen. Wij kunnen dus begrijpen, dat zij hunnen patiënten geen weldaad doen. De hoofdsysteemen van hun kunst zijn de Zunamische of Grieksche en de Vedische, welke laatste voornamelijk bestaat in het herhalen van mantraas, tooverformulen uit de Vedaas, die gezongen worden.

Hiermee is niet gezegd, dat er geen probate medicijnen te krijgen zijn. Op de bazars kan men ze koopen die, al zijn zij meestal wat onrein, toch bij een verstandig gebruik een groote weldaad voor zieken zijn, maar ongelukkig genoeg worden zij gewoonlijk niet zoo benuttigd.

Natuurlijk dat Indië zijne geneesheeren vreest; desniettemin onderwerpt 't zich meestal aan hunne behandeling bij gebrek aan beter. Deze inlandsche doktoren beloven hunnen patiënten volkomen genezing van elke ziekte; zelfs dooden kunnen zij opwekken, zeggen ze. Ook laten zij zich goed betalen. Sommige zieken hebben hun geld en goed opgemaakt bij hen. Iemand klaagde eens, f 2600 aan hen uitgegeven te hebben zonder baat. Wij moeten echter bij de beoordeeling van dit hooge cijfer niet vergeten, dat een zieke spoedig van den eenen dokter naar den anderen gaat, als hij niet dadelijk beter wordt.

Breken thans betere dagen aan voor Indië, zij komen slechts langzaam. Want wat er in dezen gedaan wordt ten goede van het volk, is gekomen deels van de Britsche regeering, deels van de missie. De Maharadschaas (vorsten) en philosophen van Indië hebben geen hand uitgestoken tol redding van hun land uit zijne ellende, omdat zij het te druk hebben, de eersten met

Sluiten