Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevens arts was geweest en ongeveer 20 jaren correspondeerend lid van de E. M. M. S.

Den 9en Juni 1877 is door Rev. Robert Moffat, schoonvader van Livingstone (3^fl873) de gedenksteen der schoone stichting gelegd in tegenwoordigheid van een groot aantal toeschouwers. De nu ook reeds overleden Sir Joh. Mc. Neill opende als voorzitter de samenkomst; de superintendent gaf een kort historisch overzicht van den arbeid en bood daarop uit naam der direkteuren aan Dr. Moffat een zilveren troffel ten geschenke als een gedachtenis aan de plechtigheid des oogenbliks. De kinderen der kinderkerk, van deze missie uitgaande, zongen het lied: „Zegt het uit onder de heidenen enz." Dr. Moffat legde toen den gedenksteen, waarop zijn gegraveerd de woorden: „Livingstone Medical Missionary Memorial. The Rev. Robert MofFat, D. D. laid this stone, June 9 1877." *) Nadat Dr. Murray Mitchell voorgegaan was in het gebed, nam Dr. Moffat het woord, en sprak van Livingstone's invloed als arts onder de inboorlingen van Afrika. Hiermee eindigde eene plechtigheid, die bij iedereen, welke haar bijgewoond had, eenen diepen en blijvenden indruk had gemaakt. In December van hetzelfde jaar werd nog een bazar gehouden, welks opbrengst bestemd was voor de meubileering der stichting. Hij stond onder bescherming van H. K. H. Prinses Louise en slaagde volkomen. Niet minder dan ƒ60.000 bracht hij op, terwijl de onkosten, ƒ 4656, ruim gedekt Werden door de entree-gelden. Den 25en Jan. 1878 werd de Livingstone Memorial ingewijd.

Met het ameublement heeft de stichting gekost ± ƒ120.000, welke som reeds was ontvangen, eer dat de bouw voltooid was. De benedenverdieping bevat de woning voor den concierge, het laboratorium, een spreekkamer, een kamer voor de inenting en een wachtkamer voor 150 patiënten. Op de le verdieping bevinden zich de zitkamer van den inwonenden geneesheer, de zit- en slaapkamer der directrice, de keuken, de meidenkamers

') L. M. M. M. De eerwaarde Robert Moffat (theol. Dr.) legde dezen steen den 9en Juni 1877.

5

Sluiten