Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. Basil Price. Hun is hulpe geboden door hun medebestuurslid W. Mc. Adam Eccles, Dr. Sambon en Mr. Cabine (voor het tandheelkundig onderricht). In de West Ham-, Poplar-, en Zeelieden-hospitalen hebben de studenten zich door de welwillendheid hunner besturen practisch kunnen oefenen. Ook in de St. James-the-Less.-M. Zending, die een integreerend deel van het werk van het L. C. vormt.

Vroeger, van Oct. 1899 af, gaf de Directeur Har^ord een tijdschrift „Climate", dat zijne lezers vooral inlichtte omtrent de „Tropische geneeskunde" en wenken gaf omtrent het klimaat van verschillende deelen der wereld, de kleeding, het voedsel enz. Gebrek aan tijd heeft den redacteur verplicht de pen neer te leggen.

Zijn werk is voor een deel overgenomen door het blad „Journal of Tropical Medicine", doch deze uitgave gaat buiten het L. C. als zoodanig om, dat jaarlijks zich alleen uitspreekt in zijn „Yearbook", waarin het de lezers wenscht te blijven inlichten omtrent de eischen der hygiène in de tropen.

Vroeger had het L. C. ook een informatiekantoor, dat den naam droeg van „Travellers Health bureau", waar reizigers voldoende konden ingelicht worden omtrent de landen, waarheen zij wilden gaan. Daar er echter niet veel gebruik van gemaakt werd en het vrij kostbaar was, is het opgeheven. Aan het College zelf kan nu iedereen de inlichtingen over de tropen krijgen, die hij wenscht.

In 1904—1905 waren de inkomsten ƒ25,571.70 en de uitgaven ƒ28.167.15.

§ XII.

Zenana Medical College.

Wij hebben hierboven reeds gezien, dat in sommige landen o.a. Indië, China de vreemde man geen toegang heeft tot het

Sluiten