Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwenverblijf (in Indië Zenana genoemd). Zelfs in dagen van krankheid wordt geen dokter geroepen, of het moet zijn een inlandsche, en deze dan nog zoo, dat hij zijne zieke niet ziet. „Een ongeloofelijk aantal vrouwelijke onderdanen van het Indische Keizerrijk sterft eenen, menschelijk gesproken, ontijdigen dood," getuigt een man, die Engelsch-lndië meer dan 30 jaren heeft gekend. Aan het leven van de vrouwen is den heiden en den Mohammedaan weinig gelegen. „Laat haar sterven", zei eens een Chineesch echtgenoot van zijne vrouw. „Ik kan eene nieuwe vrouw koopen voor minder geld dan ik moet besteden, om haar beter te maken." Veertig millioen Indische vrouwen schuilen in de Zenana's, die nooit een dokter mag bezoeken. En de inlandsche hulp, die haar van inlandsche vrouwen gewordt, is meer gevaarlijk dan heilzaam. Vrouwelijke missionaire artsen moeten uitgezonden worden voor de vrouwen, zoo voelde meer dan eene vrouw in Engeland. Om nu dezen te vormen werd door Dr. Griffith het „Zenana Medical College" te Londen gesticht. De hier opgeleide vrouwelijke artsen treden in dienst van verschillende zendinggenootschappen, nadat zij de vereischte examens met gunstig gevolg hebben afgelegd.

§ XIII. Mildmay Institutions.

Deze stichting, van William Pennefather, eenen predikant in een der voorsteden van Londen, heeft een complex van gebouwen in de buurt van Newayton Greed Rd, Mildmay Park, waar vrouwen, die naar het zendingsterrein zullen worden uitgezonden, gelegenheid vinden, om eenige opleiding te ontvangen in de geneeskunde. Deze opleiding heeft plaats in het grootste zendingshospitaal van Londen, het in 1893 van Mildmay uit gestichte „Bethnal Green Hospital," en bestaat uit eenen medischen cursus

Sluiten