Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ XV.

American Medical Missionary College in Chicago.

Jonger dan de New-Yorksche vereeniging is de American Medical Missionary College, dat den 25en Juni 1885 te Chicago is opgericht onder leiding van Dr. N. S. Davis president en Dr. H. Martijn Scudder, secretaris. De vereeniging is niet confessioneel. Sinds 1895 heeft zij haar eigen kweekschool. De cursus duurt 4 jaren en omvat het geheele gebied der Medische wetenschap. Twee jaren (het laatste mee ingesloten) moeten in het College worden doorgebracht, eer het examen mag worden afgelegd. De vereeniging neemt de kosten voor de opleiding dergenen, die zich bij haar aanmelden, niet voor hare rekening, maar schiet ze hun voor onder zekere voorwaarden. Tot nu toe zijn reeds 85 missioneerende artsen van deze school uitgegaan naar alle landen.

Gaf deze vereeniging met dat van New-York een tijdschrift uit met name „Medical Missionary Record", thans geschiedt dit niet meer.

§ XVI.

International Medical Missionary and Benevolent Association.

Ofschoon deze Vereeniging het dichtst staat aan de Adventisten van den 7en dag, doet zij toch haren arbeid zonder in nauw verband met eenige kerkgemeenschap te staan. In 1893 is zij opgericht. Eigenlijk meer philantropisch dan missionair in streven, stelt zij zich toch ten doel door de Medische Zending in het vaderland en onder de heidenen het Evangelie te verbreiden. Jaarlijks geeft zij uit de som van ± ƒ96.000.

Sluiten