Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christian Women (N. I. S. M.)." Zij staat onder de direktie van een generaal Comité, bestaande uit missionairen en vrouwelijke missionaire artsen van de verschillende zendinggenootschappen met hulpvereenigingen in Engeland (Londen, Dublin) en in Amerika.

Het wetenschappelijk onderwijs aan de a.s. artsen wordt gegeven door Dr. Edith Brown, bijgestaan door eerst drie, thans vijf ambtgenooten en loopt over de volgende vakken: Anatomie, Chirurgie, Gyneacologie, obstetrie, kleine chirurgie, Materia Medica en geneeskunde, medische rechtswetenschap, physiologie, praktijk der geneeskunde.

De talen, waarin het onderricht gegeven wordt, zijn Engelsch en Urdu. De practische opleiding krijgen de studenten aan het Charlotte-hospitaal, waarvan hierboven sprake is met de daarbij behoorende poliklinieken; en toen dat te klein bleek, daar het slechts 24 bedden had, werd in Nov. 1898 een nieuw en grooter Hospitaal, het Memorial-hospital, geopend. In 1906 is ook voltooid de nieuwe Victoria Memorial Dispensary, benevens eenige ziekenvertrekken. Behalve de zendingshospitalen bezit Ludhiana nog een stedelijk hospitaal, waar de studenten ook mogen komen, om deel te nemen aan operaties en secties. Ook worden vele bezoeken in de stad aan de huizen bij de zieken gebracht. De cursus duurt vijf jaren. De Universiteit van Lahore heeft, na lange tegenwerking, besloten, om den goeden naam, welke van deze school uitgaat, hare leerlingen toe te laten tot het staatsexamen, welke ten harent moet worden afgelegd ter verkrijging van het arts-diploma.

Daar is nog een tweede cursus tot vorming van Apothekeressen, welke ook aan een staatsexamen onderworpen zijn. Een derde cursus vormt verpleegsters.

Eindelijk heeft de school van Ludhiana nog eene opleiding voor vroedvrouwen, die zich ook op een staatsexamen te Lahore hebben voor te bereiden, om hare wettelijke qualificatie te ontvangen.

Verscheidene zendinggenootschappen zenden hunne vrouwelijke

Sluiten