Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tal ooglijders, vooral onder de kinderen; in den regel is dit het gevolg van de slechte verzorging der oogen, als zij ziek zijn. Aan blinden is er dan ook helaas geen gebrek in Palestina. Natuurlijk dat de miss. artsen met de middelen, die zij hebben, tegen die zorgeloosheid strijden.

Het tweede terrein, waarop de Edinburgsche vereeniging zelfstandig arbeidt, is Damascus. In 1866 is hier de arbeid begonnen door Dr. F. J. J. Mackennon. Aan tegenstand van de Turksche overheid der stad heeft het dezen arts evenmin ontbroken als Vartan, maar hij hield vol en won langzaam en zeker het vertrouwen der bevolking. Op het einde van 1885 kon deze M. Z. van de Iersche Presbyterianen een gunstig gelegen, groot en ruim gebouw overnemen en daar eene polikliniek beginnen. Steeds zijn er de zieken, die er kwamen, toegesproken en bekend gemaakt met den Heere Jezus en zijn Middelaarswerk door zendelingen van verschillende genootschappen, welke zeer veel belang in de Medische Zending toonen te stellen. Dit heeft nog plaats.

Een hospitaal heeft Damascus lange jaren niet kunnen krijgen, trots de pogingen van den miss. arts daartoe. Wel had hij in het gebouw der polikliniek eene kamer met 4 bedden voor patiënten, die eenigen tijd onder voortdurend toezicht des dokters moesten blijven, maar wat beteekende dat, toen het werk der M. Z. van jaar tot jaar wies. Eindelijk bracht een firman der Turksche regeering het verlof, om een hospitaal te bouwen en kon in den herfst van 1895 begonnen worden met de oprichting van het ziekenhuis, dat in 1898 voltooid was. Het schoone gebouw, dat ter eere van Engelands vorige koningin Victoriahospitaal genoemd is, ligt buiten de nauwe, vuile, dichtbevolkte stad en bevat twee zalen, ieder met 10 bedden en twee andere iedere met zes, alsmede 4 kamers voor hen, die alleen willen zijn, onder welke één voor reizende Europeanen. Zoowel mannen als vrouwen worden opgenomen. In 1905 heeft men een nieuw paviljoen bij het hospitaal gebouwd. Door dit hospitaal heeft de M. Z. te Damascus nieuwe gelegenheid gekregen, om

Sluiten