Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid wordt hier overal geregeld voortgezet, hoofdzakelijk door „Medische Evangelisten."

Bengalen heeft de uitgebreidste Medische zending van dit genootschap. Hasaribagh is eene zendingspost in Chota Nagpur, die zijn ontstaan dankt aan de Dublin University Mission, welke er ir. 1892 kwam, eene polikliniek en hospitaal opende met Dr. Kennedy en Dr. Hearn als artsen, Miss Hassard, Richardson en Finch-White als verpleegsters. Daar het aantal bedden in dat hospitaal slechts twintig was en het getal aanvragen, om opgenomen te worden, vaak veel grooter, zag men soms eigenaardige tooneelen. Eens vochten zelfs drie zieken om één bed, dat nog pas door eenen patiënt verlaten was. Het hospitaal moest toen noodig vergroot worden. Dit geschiedde in 1898, zoodat toen daar plaats kwam voor 32 patiënten. Bovendien is er een vrouwenhospitaal bij gebouwd. De zieken brengen het noodige keukengerei zelve mee, gewoonlijk uit 4 stuks bestaande: een pot, om rijst te koken, een drinknap, een groot bord en een komfoor voor de houtskolen, die veel gebruikt worden; als het koud is zetten zij dit komfoor met gloeiende kolen gevuld onder hun bed of hurken er voor.

Zoo voelen de patiënten zich spoedig op hun gemak in het hospitaal en laten zich de ongewone westersche behandeling van den dokter welgevallen. In 1896 werden poliklinieken gevestigd onder de Santals te Peturbar en te Ichah. In 1901 verrezen een nieuw hospitaal te Chitarpur en in 1903 een klein ziekenhuis en polikliniek te Ranchi, met filialen te Palandin en te Nigri. Dr. Kenedy nam in 1904 afscheid van de „Dublin University Mission" en begon onder de S. P. G. te Murrhu in het Ranchi-distrikt een M. Z., terwijl zijne plaats te Hasaribagh werd ingenomen door Dr. J. T. Wilson terwijl Miss Jellett in het vrouwenhospitaal aldaar als miss. arts werk vond. !) De opleiding van apothekers en geneeskundige assistenten, zoowel voor andere missies als voor eigen behoeften, is regelmatig

') Daar wordt nog vermeld eene M. Z. der S. P. G. te Tschaibasa, zuidelijk van Hasaribagh gelegen, waar het All-Saints-hospitaal met polikliniek wordt gevonden.

Sluiten