Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortgezet in het Hospitaal van Hasaribagh. Intusschen gaat de „Dublin University Mission" voort met haar werk in de hooglanden van Chota Nagpur, onder eene zeer gemengde bevolking, van welke verscheidene van oorspronkelijke volksstammen zijn, zooals Santals, Kols enz. Daar hier nog een massa boschgrond is, wordt het gewone hospitaal-werk nu en dan afgewisseld door gevallen van beten en andere verwondingen, toegebracht door tijgers, luipaarden, wolven of beren.

Om den heidenen duidelijk te maken, dat de arbeid derM.Z. niets met het gouvernement te maken heeft, worden de poliklinieken van tijd tot tijd gesloten. „De inboorlingen," zegt ongeveer Dr. Hearn, „kunnen maar niet gelooven, dat er onbaatzuchtige liefde is bij de Europeanen; daarom denken zij, dat de M. Z. ook van de regeering uitgaat." J)

In de Noord-westelijke Provinciën (Vereenigde Prov.) vindt gij de stad Cawnpore, aan den Ganges, waar in 1899 het St. Catherine'shospitaal met zijne polikliniek gebouwd werd. Het hulpgenootschap der S. P. G., de „Women's Missionary Society," dat alleen hare financiën zelfstandig beheert, behartigt de belangen van dezen arbeid. Miss. Dr. Wynne-Edwards is de oudste dokter in dienst hier. Tijdens eene vreeselijke pest-epidemie in 1903 stierven haar collega Dr. Alice Marval en de oudste verpleegster Miss Walden, alsmede twee leden van den inlandschen staf aan deze ziekte. Eene kapel, isolatiekamers en eene operatiekamer zijn door vrienden gebouwd ter gedachtenis aan dit viertal en Dr. WynneEdwards heeft als medearbeidsters gekregen Miss Kathleen Gibson en Miss Dawson, alsmede twee Europeesche verpleegsters. Mrs. Blair, die vóór haar huwelijk in het St. Catharine'shospitaal arbeidde, heeft in 1905 te Rurki (bij Lucknow) een polikliniek geopend. Te Cawnpore is eene opleiding voor apothekeressen en verpleegsters.

') Over den arbeid der s. p. G in Chota Nagpur ligt eene schaduw, omdat hij geboren is uit concurrentie-zucht met de Gosznersche zending. Toen in 1868 een scheuring in deze missie plaatsgreep, kwam de s. P. G. in dit gebied en maakte 7000 Christen-Kols Anglicaansch.

8

Sluiten