Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Vele onzer patiënten," schreef eens de hier bovengenoemde arts, „stellen oprecht belang in de blijde boodschap, maar wij kunnen hen niet allen volgen op hun weg naar huis; zelfs terwijl zij behandeld worden in het hospitaaltje, kunnen wij niet genoeg voordeel trekken van de gunstige omstandigheden, waarin wij met hen verkeeren, omdat wij de handen vol hebben."

De meeste groote operaties zijn die van steen in de blaas; ziekten van tuberculeusen aard en oogziekten komen veelvuldig voor.

In het algemeen kan gezegd worden, dat de M. Z. eene belangrijke plaats te Bagdad inneemt; de kosten worden door de gaven van rijke patiënten gedekt.

In het jaar 1906 is het aantal bedden tot 18 geklommen, terwijl 125 zieken zijn opgenomen. Een groot ziekenhuis is hier noodig. Doch op dit oogenblik is er geen miss. arts te Bagdad.

„Wat is de toekomst der Bagdad-missie?" vroeg Dr. Brigstocke in een zijner brieven en zijn antwoord is: „Ik ben zeker, dat zij eene heerlijke toekomst heeft. Arabië, dat nog niet het Evangelie heeft gehoord (na de zegepraal van Mohammed op het Christendom), is geen hermetisch gesloten land meer. Onze M. Z. is er reeds bekend tot in Midden-Arabië. Eenige jaren geleden werd haar een huis aangeboden te Kerbala, als wij daar eene polikliniek wilden openen, een aanbod, dat wij niet konden aannemen uit gebrek aan arbeiders. Om met wijlen George Stone als hij van de „Arabische missie" gewaagt, te spreken, „de kracht van den Islam wordt overschat en, als ooit de kerk haar volle gewicht daartegen kan in de weegschaal werpen, zal men eene gemakkelijker zege behalen dan men denkt." Met het oog hierop is het te meer te betreuren, dat er geen medische arbeider te Bagdad is.

Werd reeds sinds eenige jaren van Bagdad uit te Mossul gearbeid door de M. Z., thans is hier eene vaste medische werkzaamheid.

Mossul is gelegen in de woestijn aan den linkeroever van den Tigris, 9 dagen reizens noordelijk van Bagdad, tien dagen zuidelijk van Mardin, waar eene krachtige Amerikaansche missie is, twaalf dagen oostelijk van Urumia in Perzië en twintig dagen

Sluiten