Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar een talrijke bevolking woonde. Zoo zetten zich de zendelingen der C. M. S. onder de Dinka's, wier taal zij dadelijk begonnen te leeren, met wie zij ook begonnen te leven, om ze op te voeden. Dit alles zou gemakkelijker gaan, als zij het vertrouwen des volks konden winnen. Daarin hielp de M. Z. Op raad van Dr. Cook opende Dr. Lloyd eene kleine kliniek. Aan patiënten ontbrak het niet. Want deels het klimaat, deels de vuilheid zijn de oorzaak, dat enkele ziekten niet uitsterven. Zoolang de Dinka zich niet afwent uit hetzelfde vat, waarin hij zich nu en dan wascht, en waaruit hij zijn vee altijd drenkt, zelf te drinken, zullen zij last blijven hebben van den Guinea-worm. Zoolang zij niet leeren bronnen te graven, maar hun drinkwater uit iederen poel scheppen of het ongefiltreerde rivierwater drinken, zal de dysenterie onder hen slachtoffers maken. Daarom heeft Dr. Lloyd een groote praktijk.

Centraal-Sudan. De Hausastaten met eene bevolking van 15.000.000 zielen, strenge Mohammedanen, propagandisten van den Islam, intelligente menschen, zijn sinds jaren voorwerp van de missie der C. M. S.

Meer dan eene poging is door missionairen gewaagd uit het Nigergebied en Yoruba, om in de Hausaland door te dringen en daar het Woord des Heeren te brengen. Tevergeefs werden er toen pogingen gedaan uit Lokadscha (a/d Niger) naar Kano in Sokota, eene der Hausastaten tusschen den Niger en het Tsadmeer. Meermalen werd de missie gedwongen terug te keeren. Toch gaf de bezielde pleitbezorger dezer M. Z., Dr. W. R. Miller, een man, die het Hausa zoo goed sprak, dat men hem voor eenen Arabier hield, den moed niet op. Terwijl Lokadscha bleef het steunpunt van zijnen arbeid gelukte het Miller eindelijk, zich in 1900 te Gierku (19 dagen reizens van Lokadscha) te vestigen, waar hij zich twee hutten bouwde met daken van gras, waarvan eene bestemd was voor hemen zijnen jongen, Audu, en eene gedeeltelijk tot slaapplaats van den missionairen dienaar des Woords (Bargery) of, bij afwezigheid van dezen, tot polikliniek, gedeeltelijk tot badkamer. Aan patiënten ontbrak het hem niet. Hij kon uit Gierku schrijven: „Ik heb eene lieve, kleine

Sluiten