Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de kleine zendingsapotheek. Toen zich het werk uitbreidde, werd in 1892 een hospitaal gebouwd, dat met de andere zendingsgebouwen vormt het Mkunazini-kwartier der stad. In het begin werden uitsluitend inboorlingen in het hospitaal opgenomen en behandeld, maar nadat dit vergroot was, ruimde men ook plaats in voor Protestantsche Europeanen, die vroeger in zieke dagen hun toevlucht moesten zoeken in het Roomsche Fransche Zendingshospitaal. Twee missionaire artsen heeft Zanzibar thans, Dr. Hine, die tegelijk Anglicaansch bisschop is en H. A. Haviland.

Tegelijk met Zanzibar kreeg Magila aan de zuidoostzijde van het Usambaragebied een hospitaal en eene polikliniek, die in het begin hoofdzakelijk bestemd waren voor het personeel der missie, dat de hulp van den miss. arts dikwijls noodig had, omdat de koorts ook daar in de bergen menig offer eischte, maar voorts ook voor de Bondei-negers openstonden, om hun vertrouwen te winnen door goede verzorging. Verder is sinds 1897 te Mweti op het noordelijk van Zanzibar gelegen eiland Pemba een polikliniek.

Eindelijk is er sinds 1894 aan het Nyassa-meer op het eiland Likoma een hospitaal en polikliniek, aan wier hoofd staat de missionaire arts Robert Howard.

De Universiteiten-zending arbeidt in Afrika, heeft drie miss. artsen en drie hospitalen.

§ XXX.

Church of England Zenana Missionary Society.

(Eng. Kerkel. Zenana-zendinggenootschap.)

Dit genootschap is in 1880 opgebouwd uit die leden van de „Indian Female Normal School and Instruction Society," (in 1852 opgericht met het doel te evangeliseeren, op te voeden en medisch te behandelen de vrouwen van Indië), welke zich in genoemd jaar van haar afscheidden op grond, dat zij op het terrein der missie

Sluiten