Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezoekers telt. Daar men den arbeid te Matya Burj wil uitbreiden, tracht men in Indië de gelden voor de uitbreiding samen te brengen, wat reeds vrucht draagt. De gemeenteraad dezer plaats o.a. heeft beloofd eene gift van 20 Rs. per maand voor eene verpleegster ten behoeve der Purdah Nishin (vrouwen, tot wie geen man wordt toegelaten). In 1905 werd de polikliniek bezocht door 7675 patiënten. Aandacht voor het woord des Heeren wordt bij de meeste bezoekers der M. Z. gevonden. Eindelijk is nog te Ratnapur een hospitaal, welks gebouwen met de kraaminrichting 3 zijden van een vierkant vormen. Miss Trench en Miss Proskonno Chowdbury oud-leerling van de school in Ludhiana, arbeiden hierin als in de polikliniek. Eerstgenoemde collecteert voor een vertrek ten behoeve van Purdah Nishin (vrouwen, die afgezonderd willen liggen).

Centraal-provinciën. In deze vindt men eene polikliniek van de C. E. Z. M. S. te Panagar, die de trots en de vreugde is van Miss Mukerji, eene medische assistente. De miss. arts Miss M. Langley is hier reeds sinds 1905. Naar een hospitaal wordt hard verlangd. Aan belangstelling in de waarheid ontbreekt het bij vele patiënten niet.

Zuid-Indië. Ook in Zuid-Indië heeft de C. E. Z. M. S. eenige, voor een deel vrij belangrijke, postender M. Z. in Tinneweli. Vooreerst brengen wij een bezoek aan Palamcotta in het groote Sara Tucker-hospitaal (zoo genoemd naar de schrijfster Sara Tucker), dat jaarlijks voor bijna 900 zielen zijne deuren opent. In Travancore bezit Trevandrum een hospitaal (Fern Hill Hospital) met 8 bedden en eene polikliniek. Honderd en acht zieken zijn in 1905 opgenomen in het hospitaal en 10.498 hebben de polikliniek bezocht. Miss Chislett doet den medischen arbeid. Van veel meer beteekenis dan deze is de medische zending te Bangalore in Maisur. Nadat hier langen tijd alle missionaire arbeid van Europeanen door de Roomschen was geschied, die er nog een eigen zendingshospitaal, het St. Martha-hospitaal, hebben, en bovendien nog in het regeeringshospitaal het verplegingspersoneel leveren, begon de C. E. Z. M. S. er den Zenana-arbeid onder

Sluiten