Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Miss Johnson heeft de leiding in het hospitaal der vrouwen. Een nieuw hospitaal voor vrouwen werd in September 1905 geopend te Fuh-chow (Foochow), wier directrice is Miss Dr. M. J. Shire. Hieraan is verbonden eene polikliniek, die zeer goed bezocht wordt. In het eerste halfjaar van 1906 kwamen 1678 vrouwen. Voor het hospitaal is er nog eenige vrees bij de vrouwen. Toch ontbreekt het niet aan patiënten, onder welke verscheidene opium-schuifsters. In het dorp Tak-Ding op het eiland Nantai, eene voorstad van Fuh-chow, is ook een hospitaal; geen zendingshospitaal echter, want het is gebouwd door de vreemdelingen en inboorlingen van Fuh-chow, en staat onder direktie van Dr. Rennie, een officier van gezondheid. Toch vermelden wij het hier, omdat de assistent-dokter van dat hospitaal, Dr. Ling, een Chineesch Christen is en de beide hoofdverpleegsters arbeidsters der C. E. Z. M. S. Het hospitaal heeft 60 bedden voor mannen en 48 voor vrouwen. Het Evangelie wordt er gebracht.

Voorts is te Lo-Nugong een hospitaal voor vrouwen, dat in den laatsten tijd vergroot is en thans 40 bedden telt, alsmede eene polikliniek. Het hospitaal is nog niet vol. Ook in den omtrek op de dorpen wordt gearbeid door de M. Z. en ontstaat er een ontwaken. Vele patiënten beginnen te leeren lezen en allen hooren het Evangelie der genade.

Eindelijk komen wij te Dongkau. In 1890 kocht Mr. Robert Stewart hier een thee-hong, om er mettertijd een hospitaal enz. van te maken. De vreeselijke moord, waarvan Stewart slachtoffer werd, verhinderde hem in de uitvoering van zijn plan. Toen er in 1902 eene miss. arts Miss Mabel Pantin en eene verpleegster van de C. E. Z. M. S. zich vestigden, werd de thee-hong omgezet in een woonhuis, eene kerk en een hospitaal voor vrouwen met 18 bedden. In den omtrek zijn filiaal-poliklinieken, die de miss. arts eens in de week bezoekt.

De C. E. Z. M. S. heeft hare arbeidsterreinen in Indië en in China. In Indië zijn acht hoofdposten der M. Z. met 16 miss. artsen en in China drie met drie miss. artsen.

13

Sluiten