Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de M. Z. der Z. B. M. M. betreft, sommige harer hospitalen behooren tot de grootste en invloedrijkste inrichtingen van dezen aard in Voor-Indië. Deze arbeid wordt gevonden te Lucknow, de 4e van de groote steden van Indië, Benares, Patna en Nasik. Lang bleef de in 1876 te Lucknow geopende polikliniek voor vrouwen de eenige werkplaats van de M. Z. der Z. B. M. M., daar zelfs in den omtrek dier stad geen filiaal-poliklinieken mochten worden opgericht. Thans heeft niet alleen Lucknow (1882), maar hebben ook de drie andere plaatsen hospitalen. Te Lucknow staat het „Lady Kinnaird Memorial" hospitaal (naar de eerste voorzitster van dit genootschap) met 53 bedden, dat het vertrouwen heeft ook van de voorname burgers der stad. In 1904 nam het 528 patiënten op, terwijl 3128 werden behandeld in hare huizen en op de polikliniek. Dikwijls is de straat voor de polikliniek versperd door de draagstoelen, waarin de patiënten daarheen gebracht worden. Dezen komen soms van dorpen, 20—60 mijlen van de stad gelegen. Dat de dames soms hare draagstoelen niet willen verlaten, maakt het onderzoek der miss. artsen niet gemakkelijk. Eene dezer kwam er zelfs niet uit, toen haar gezegd was, dat, menschelijkerwijs gesproken, alleen eene operatie haar kon redden. De familie stijfde haar nog in haar verzet. Een uur moesten de dokters pleiten bij haren wagen voor eene operatie. Eindelijk gaven de weerstrevigen toe. De patiënt werd geopereerd en gered. Aan belangstelling ontbreekt het gelukkig niet bij de patiënten van Lucknow's M. Z. Benares, een der bolwerken van het Hindoeïsme, heeft in zijn midden het Victoria-hospitaal, dat eene goede reputatie geniet. De miss. artsen Pailthorpe, Gray en Board arbeiden hier met succes zoowel in ziekenhuis als in hospitaal. In het hospitaal zijn gedurende 1904 464 patiënten verzorgd en 3280 in de polikliniek en de huizen behandeld. Het „Duchess of Teek-hospitaal" te Patna, eene woelige stad, waar de vrouwen der hooge klasse van de buitenwereld afgesloten worden gehouden, behandelde in 1904 514 patiënten, terwijl 21135 in de polikliniek of aan hare huizen werden onderzocht.

Sluiten