Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hankow aan de Han-rivier) is thans een hoofdstation met een hospitaal en eenen missionairen arts.

Verlaten wij de provincie Hupeh, dan komen wij in Hunan,') en wel te Hing-chow, eene stad van + 300.000 inwoners aan de Siang-rivier, waar in 1905 een hospitaal is opgericht. Te voren was er een primitief gebouw, dat als ziekenhuis dienst deed. Nu evenwel is er een goed hospitaal, dat omstreeks 50 patiënten kan bevatten. 2) In het begin waren de menschen bang zich aan den missionairen arts en zijn hospitaal toe te vertrouwen, en als hij sprak van het mes, gingen zij weg. Dat is thans beter. Ook de toeloop aan de polikliniek is toegenomen, nadat zij verplaatst is midden in de stad sinds 1904.

Nog drie provinciën van China zijn door de L. M. S. bezet met missionaire artsen, namelijk Kiangsu, Fokien en Szechuan.

In Kiangsu 3) ligt Shanghai, 4) een zeer zwaar te bearbeiden zendingsveld, waar in 1844 Dr. Lockhart, missionair van de L. M. S. het Shantung Road hospitaal leidde, dat echter geen zendings-hospitaal is. Chineezen en vreemdelingen toch bouwden dat hospitaal. Het bestuur bestaat thans uit 4 personen, waarvan één lid van de L. M. S. moet zijn. Bovendien is er een commissie van toezicht. Het is een hospitaal voor mannen en voor vrouwen. Eenige jaren geleden, toen bleek, dat het den praktiseerenden geneesheeren niet mogelijk was den arbeid aan het hospitaal voldoende te verrichten is met de L. M. S. eene overeenkomst gesloten, dat zij voor minstens 5 jaren daar een harer missionaire artsen zou plaatsen. Dat was die vereeniging mogelijk, daar een vrijgevig vriend zich verbond voor het salaris des dokters gedurende dien tijd te zorgen. Dr. Davenport arbeidt thans hier. Evangelisatie-arbeid

') Hunan is 83.380 vierk. mijlen groot en heeft eene bevolking van 22.169.673 inwoners. •) Chineesche ambtenaren en aanzienlijken droegen voor dat hospitaal bij 8650 p.st. en de L. M. S. gaf ƒ8400; een vriend /1200.

8) Kiangsu is 38.600 vierk. mijlen groot en heeft «ene bevolking van 13.980.235 inwoners. 4) De voornaamste handelsstad van China met een bevolking van 800.000 zielen, eene stad van genieten, eene wereldstad.

Sluiten