Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De overige arbeid van de M. Z. der L. M. S. in Indië staat bij dien van Neyoor wel wat ten achter. Toch is die niet zonder succes. In het presidentschap Madras ligt Jammalamadugu (6.606 inwoners), dat een hospitaal en 2 poliklinieken heeft met twee mannelijke en een vrouwelijke miss. arts. Bengalen heeft zijn M. Z. van de L. M. S. te Jiaganj, waar een kleine hospitaal-arbeid is en een groote poliklinische. In 1904 was het aantal patiënten, dat aan de polikliniek kwam, vergeleken bij 1902, verdubbeld en tot 10.000 geklommen. Het geldt hier eenen medischen arbeid onder vrouwen door twee vrouwelijke missionaire artsen, Miss Alice Hawkes en de echtgenoote van den zendeling J. A. Joyce. In den omtrek van Jiaganj is er eene polikliniek te Salbay bij Murschidabad. Twaalf mijlen van Mirzapur ligt Kachwa aan den Ganges, dat een hospitaal heeft van 50 bedden en eene polikliniek, bediend door twee Europeesche missionaire artsen ')• 1° 1904 verscheen hier de pest. De menschen ontvluchtten de stad en woonden in tijdelijke hutten op het land. Aan het ziekenhuis kwam slechts een klein getal patiënten en uit de dorpen niemand. Aan de Engelschen werd het optreden der pest toegeschreven. De dokter heette pest-sahib. Dit wantrouwen schaadde de verkondiging des Woords.

Te Almora, op een der lagere zijtakken van de Himmelayah gelegen, is sinds April 1904 Miss Dr. Elcanor Shephaerd, gesteund door zes helpsters, eene M. Z. begonnen. Hier is een klein hospitaal met eene polikliniek en eene groote veranda voor de openlucht-behandeling van teringlijders. In de stad is nog eene polikliniek en op een dorp, 20 mijlen van Almora, eene andere onder eenen mannelijken inlandschen assistent. Hinduvrouwen van eene goede kaste zijn moeielijk over te halen, om in het hospitaal te komen en daar behandeld te worden. Toch neemt het vertrouwen toe. De polikliniek bezit het haast geheel; 4500 patiënten bezochten haar in 1904. Ook de huizen gaan langzamerhand open voor den missionairen arts.

Eindelijk is er te Bhot in het hooge noorden van Indië, waar

') In December 1906 is een nieuwe filiaal polikliniek geopend te Katka.

Sluiten