Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opvolger zijne woonplaats naar een ander station, waar, in den loop des tijds, voor den arbeid der M. Z. de noodige gebouwen zijn opgericht. Nadat de L. M. S. in 1896 Urambo aan de Broedergemeente had overgedaan, trok zij hare krachten samen in Centraal-Afrika en wel op het terrein, aan het zuidelijk einde van het Tanganyka-meer gelegen. Hier heeft zij nu twee dicht bij elkaar gelegen zendingsposten, Kawembe met hare twee missionaire artsen en Mbezi met een, waar poliklinieken zijn geopend.

Eindelijk hebben wij nog Madagascar te bezoeken, om er kennis te maken met de M. Z. der L. M. S., welke hier is. De zending van dit genootschap op dit groote eiland is reeds zeer oud, zij bestaat er sinds 1818. Doch de M. Z. is er eerst omstreeks het jaar 1889 begonnen. Haar oudste station is Fanarantoa, de hoofdstad van Betsileo, waar thans de miss. arts Geo Peake arbeidt. In 1904 ondervond de M. Z. tegenwerking van het Fransche gouvernement, dat nu het wettig gezag op Madagascar vertegenwoordigt. Doch na veel moeite is ten slotte de toestemming verkregen, om met den medischen arbeid voort te gaan. De M. Z. in de provincie Imerina, waar eens het hospitaal te Antsihonaka aan het noordeinde van het Aloatra-meer middelpunt van den medischen arbeid was, is opgegeven (vgl. de missie der Kwakers.)

Had de M. Z. der L. M. S. in 1905 38 missionaire artsen over 25 stations verspreid, in 1906 is het aantal der artsen met twee vermeerderd, maar het aantal stations met twee verminderd. In Indië bezit zij thans evenals het jaar te voren 5. In China heeft zij nu 17 posten, verleden jaar 15. CentraalAfrika bezit nu evenals vroeger 3 stations der M. Z.; en het eiland Madagascar 1.

Sluiten