Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid toe. Omstreeks het jaar 1889 was het aantal zijner miss. artsen 3 a 4 hoogstens, in 1895 telde het vijf, in 1900 zeven (onder welke twee vrouwelijke) in 1903 elf (onder welke 5 vrouwelijke) en thans 19 (van welke 9 vrouwelijke). In 1906 besloot het genootschap de M. Z. uit te breiden. Het Bestuur deed daarvoor de eerste stappen en benoemde eene sub-commissie, waarin niet minder dan 21 artsen zitting kregen, om op de bestaande en nieuwe medische missies toezicht te houden. Het gaf ook een gedetailleerd overzicht van de posten, waar de M. Z. zou behooren te komen. Het riep vrijwilligers op voor den medischen dienst en zag 25 mannen en vrouwen zich daarvoor aanbieden, onder welke drie artsen. Behoefte is er nu nog aan geld, een „Medical Fund". Gaarne zou het Bestuur nu nog 8 hospitalen en bijbehoorende gebouwen oprichten, wat £ 15.000 kosten moet, terwijl de onderhouding van den geheelen medischen dienst dan zou kosten ü 7000 per jaar. J)

China, met name de provincie Hupeh, is het best bezet door de M. Z. Middelpunt van den arbeid alhier vormt het midden in de Chineesche stad gelegen, schoone, bijna Europeesche hospitaal te Hankow. Eigenlijk zijn er twee ziekenhuizen in dezelfde straat tegenover elkaar gelegen; het eene, het oudere, voor mannen (van 1866) en het andere voor vrouwen (van 1888) bestemd, waaraan 4 missionaire artsen arbeiden, van welke één vrouwelijke. Bij deze hospitalen behooren twee poliklinieken. Het tegenover Hankow gelegen Wuchang heeft drie, op verschillende plaatsen gevestigde, poliklinieken en fcene vrouwelijke missionaire arts. Voorts zijn te Teh Ngan een hospitaal en eene polikliniek met eenen miss. arts. Eindelijk bezit Ngang-hu een M. Z., bestuurd door eenen missionairen arts.

Bijna even belangrijk, doch niet zoo uitgebreid als in de provincie Hupeh, is de M. Z. Jn Kwangtung. In 1881 werd naar de, zuidwestelijk van Kanton gelegen, stad Fatshan, den „Berg van Buddha" eenen miss. arts gezonden, om er den weg voor het Evangelie te effenen. Deze stad was bekend als zeer

') De miss. arts moet hebben £ 250 k £ 300 per jaar.

Sluiten