Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

legen en daar een oprecht Christen was geworden; ten spijt van den tegenstand zijns gezins volhardde hij in zijne belijdenis en het eind is, dat de zijnen hem langzamerhand volgen. De man woont eenige mijlen oostelijk van Kagi in een streek, waar nooit een missionair geweest is, en hij is de eenige man, die van Christus getuigt in zijne woonplaats. Meer van deze gevallen zijn er.

Te Tainan is ook een „Opium-refuge", in 1904 gebouwd voor de helft van een gift van f 2400, door eene onbekende dame aan den daareven genoemden Dr. James Maxwell en door dezen aan zijnen zoon, die hier miss. arts is, geschonken. Het asyl is door een hoogen muur omgeven en de vertrekken zijn voorzien van de noodige beletselen eens haastigen vertreks.

Takow heeft een hospitaal voor 50 mannen en 12 vrouwen met eenen missionairen arts. Eindelijk bezit ook Taichu een dokter.

In Voor-Indië is de M. Z. der Engelsche Presbyterianen niet bijzonder sterk. Van Rampore Bauleah (Boalia) in Bengalen, waar een hospitaal en eene polikliniek reeds in 1877 werd gevestigd, is het hoofdkwartier der M. Z. in 1906 overgebracht naar Naogoon, een beter bereikbaar centrum aan eene bevaarbare rivier en dicht bij een vereenigingspunt van spoorwegen gelegen. Twee mannelijke en eene vrouwelijke missionaire arts arbeiden hier in het geheele distrikt.

Te Aleppo in Noord-Syrië eindelijk hebben de Eng. Presbyterianen nog een M. Z., die in den aanvang als missie onder de Joden bedoeld is, maar later ook de Mohammedanen aannam. Vijfentwintig percent van de patiënten, welke den miss. arts Ch. Piper opzoeken, zijn van dezen. In 1896 is deze zending begonnen.

Opmerkelijk is het hooge percent van missionaire artsen, dat de Eng. Presbyterianen steeds hebben gehad, vergeleken met de dienaren des Woords. In 1897 o.a. waren van 32 missionairen 14 missionaire artsen.

Overzicht. De Eng. Presbyterianen hebben in 4 verschillende landen M. Z.: in China, Japan, Voor-Indië en Syrië. In China op 8 plaatsen, in Japan op 3, in Indië op een en in Syrië op een.

Sluiten