Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1894 opgericht. Het hospitaal aldaar staat onder leiding van één miss. arts. Gujrat heeft sinds 1895 evenzeer een hospitaal van de „Women's Society" met eene vrouwelijke missionaire arts. In 1899 kreeg Jalaepur zijn hospitaal voor mannen en voor vrouwen, onder twee mannelijke en twee vrouwelijke miss. artsen, twee echtparen, waarvan slechts één salaris ontvangt. Aan 'eene uitbreiding van het hospitaal is groote behoefte, want het heeft slechts 20 bedden, 10 voor mannen en 10 voor vrouwen in afzonderlijke zalen. Bovendien zijn er nog 5 kamertjes, 't Is goed van instrumenten voorzien en heeft een goeden naam, waarom dan ook van heinde en ver patiënten komen. De volgende treffende geschiedenis verhaalt Dr. H. F. L. Taylor. Op zekeren dag zat hij in een klein vertrek van het hospitaal, de zieken, die voor medicijnen gekomen waren, onderzoekende, toen de deur openging, om drie blinde kinderen binnen te laten. Hunne schoenen waren versleten, hunne kleederen aan flarden en hunne gezichten mager. „Wij namen ze in het hospitaal op, gaven hun te eten en hielden hen bij ons, tot zij sterker waren. Daarop werd het meisje aan een harer oogen geopereerd, of, zooals zij dat zeide „gemaakt". In het eerst scheen zij niet beter te zullen worden, maar binnen weinige dagen bevonden wij, tot onze groote blijdschap, dat zij een weinigje kon zien; sinds werd haar oog langzamerhand sterker. Achtereenvolgens kwamen al deze kinderen aan de beurt voor de operatie, totdat zij, die blind en hulpeloos gekomen waren aan het hospitaal van Jalapur, in staat waren om te zien. Na een poosje ging een der jongens naar school, waar hij begon te leeren lezen. Hij heet Nur Mohammed (licht van Mohammed). Zijn broeder werd waterdrager bij het hospitaal. In een heete, droge landstreek als Indië moet men het water halen uit diepe wellen en hij, die den dorstige een dronk waters geeft, doet een goed werk. Deze arme jongen nu gaat 's morgens en 's avonds naar de wel bij het hospitaal en haalt voor de zieken water. Gulam Mohammed (dienstknecht van Mohammed) is zijn naam. Het meisje heet Begam of prinses en dient in het hospitaal als keukenmeid.

Sluiten