Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De patiënten van deze hospitalen zijn grootendeels Mohammedanen, maar de Hindoes ontbreken ook niet. Als overal is hier door de miss. artsen de ervaring opgedaan, dat vooral de chirurgische behandeling der kranken niet weinig heeft bijgedragen, om het vertrouwen der bevolking voor hen te winnen en daardoor voor hun woord. De resultaten toch der chirurgie zijn spoediger zichtbaar dan die der inwendige ziektenbehandeling. Het. is opmerkelijk, hoeveel aantrekkingskracht de poliklinieken hebben.

De beide andere terreinen van Voor-lndië, waar de Schotsche Staatskerk met hare M. Z. is gekomen, zijn veel kleiner dan de tot nu toe besprokene; zij hebben ook die beteekenis niet.

Om het eerste terrein te vinden, moeten wij naar het presidentschap Bombay, waarin twee vrouwelijke missionaire artsen werkzaam zijn te Poona, dat een groot hospitaal, het „St. Margaret's hospitaal", bezit met 40 bedden en twee poliklinieken. Aandacht verdient, dat op deze zelfde plaats ook de Vereenigde Vrije Kerk van Schotland arbeidt, maar deze uitsluitend onder de mannen, terwijl de Staatskerk de vrouwen voor haar deel heeft gekozen. Het hoofdkwartier der M. Z. in het Darjeelingdistrikt is Kalitnpong in de Oost-Himelajah, waar eenige jaren geleden het „Chartlers-hospital" is gebouwd voor mannen en vrouwen, die verzorgd worden door een mannelijke en een vrouwelijke missionaire arts: het echtpaar Mc. Kaig. Nu en dan doen de miss. artsen reizen in den omtrek tot in den oostelijk van Kalitnpong gelegen staat Buthan, waarop het Evangelie gepredikt en de zieken behandeld worden.

Minder uitgebreid dan in Indië, maar rijker gezegend is de arbeid der Schotsche Staatskerk in Oost-Afrika in het gebied, zuidwestelijk van het Nyassa-meer gelegen. Midden in dit zendingsgebied ligt de handelsstad van Britsch Oost-Afrika, Blantyre, sinds 1874 een der hoofdposten der hier bedoelde missie. Sinds 1888 vindt men hier ook eene M. Z. met een hospitaal, welks invloed door de bekwaamheden van Dr. W. Affleck spoedig tot ver in het binnenland van Afrika zich uitbreidde. Hij stierf

Sluiten