Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de groote mannenzaal wordt 's middags onderwijs gegeven. Verscheidene Nieuwe Testamenten worden aan de patiënten, bij hun ontslag uit het ziekenhuis, uitgereikt. „De Chineezen", zegt een der drie missionaire artsen, Dr. A. Graham, „zijn goede hoorders; en uit beleefdheid berusten velen in hetgeen wij zeggen. Toch zijn er sommigen, die volkomen overtuigd zijn, en uitgaan om van hun geloof te getuigen."

Eindelijk heeft de Schotsche Staatskerk nog een arbeidsveld in Turkije te Smyrna en te Constantinopel (Haskani en Balat), ieder met één missionairen arts. Te Constantinopel, waar alleen eene polikliniek is, had Dr. Sandler, die evenals zijn ambtgenoot te Smyrna het Turksche diploma als arts heeft, in een jaar tijds niet minder dan 10.000 patiënten. Met al de bezoekers spreekt hij van den Christus. Smyrna heeft, behalve eene polikliniek, een hospitaal, het „Beaconsfield memorial hospital", dat in 1905 157 patiënten opnam. Twee verpleegsters en 4 proefzusters zijn Jodinnen.

Overzicht. De Staatskerk van Schotland heeft 22 miss. artsen, van welke 9 vrouwelijke. Dezen zijn verdeeld over 13 zendingsposten, 6 in Indië, 1 in China, 4 in Britsch Oost-Afrika, 2 in Smyrna. In Indië arbeiden 13 miss. artsen (9 vrouwelijke); in China drie (een vrouwelijke); in Oost-Afrika 4; en in Turkije2.

§ XLIII.

United Free Church of Scotland.

(De vereenigde Vrije Kerk van Schotland).

Toen in 1843 uit de scheuring in de Schotsche Staatskerk de Vrije kerk van Schotland ontstond, gingen de 14 missionairen in Indië en de 6 missionairen onder de Joden met al de be-

Sluiten