Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keerlingen meè met de scheiding, terwijl zij de eigendommen en fondsen prijs gaven. Toch heeft zij in de bijna 60 jaren van haar bestaan geen oogenblik gebrek gehad. Veeleer overvloed. Het best blijkt dit uit haren zendingsarbeid, die na dien der C. M S. de uitgebreidste is. In 1900 heeft zich de Vrije kerk van Schotland vereenigd met de Vereenigde Presbyteriaansche kerk van Schotland, in 1847 ontstaan uit de samensmelting van de Seceeders (afgescheidenen) en de Relief Church, onder den naam van de Vereenigde Vrije kerk. Hierdoor is het zendingswerk der beide kerken ook één geworden.

Het eerst brengen wij een bezoek aan Afrika. Hier is de M. Z. gevestigd aan den westoever van het Nyassa-meer, in Zuid-Afrika en in Calabar. Het meest bekend is de zending aan het Nyassa-meer, die staat onder een bijzonder comité, te Glasgow gevestigd, dat de inkomsten (f 102.900) bijeen brengt en de uitgaven goedkeurt, doch aan de Vrije kerk rekenplichtig is. Zij draagt den naam van „Livingstonia-zending", naar den bekenden Schotschen zendeling der L. M. S., Livingstone, den grooten ontdekker van Centraal-Afrika. Reeds in 1856 had Livingstone gedurende zijn verblijf in Schotland zulk een geestdrift voor eene zending aan het Nyassa-meer weten te wekken, dat een jonge student der Vrije kerk, James Stewart, zich bereid verklaarde daarheen te gaan. Een Comité kwam tot stand, dat Stewart uitzond. Doch toen deze aan de Zambesi en Schire kwam, de verwoestingen der slavenhandelaars zag, de mislukking van de Universiteiten-zending vernam, oordeelde hij de zending aldaar nog onmogelijk. Hij begaf zich in 1866 naar Lovedale. Eerst na Livingstone's dood (1874) achtte Stewart de missie aan het Nyassameer mogelijk. Zij werd aangevangen. Het gebied, dat de Vrije kerk in 1875 is gaan bearbeiden, was toen gevaarlijk door koorts verwekkende moerassen, maar vruchtbaar en dichtbevolkt, diep in het hart van Afrika gelegen en toch betrekkelijk gemakkelijk, van de zee uit, te bereiken. Arabieren en Portugeezen hadden er reeds de hand op gelegd. Doch dat schrikte de zendelingen niet af. Voor deze nieuwe zending

Sluiten