Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar menige Europeesche reiziger in deze streken komt en vertoeft, erbarmen zich de miss. artsen ook over hen en hunne krankheid. Zoo behandelde de missionaire arts van Mwetizo aan den bekenden Stevenson Road (een handelsweg) in 1901 meer dan 60 Europeesche zieken, van welke verscheidene gevaarlijk krank waren; bij gebrek aan een hospitaal nam hij ze voor een deel in zijn huis op. Aan honoraria, welke de zending ten goede kwamen, werd daarvoor ontvangen /12.600. Het gouvernement van Britsch Centraal-Afrika en verscheidene handelsmaatschappijen hebben aan de M. Z. vaste bijdragen beloofd, als zij daar een hospitaal sticht, dat ook den kranken Europeaan ten goede komt.

Het zwaartepunt der M. Z. aan het Nyassa-meer ligt thans in den zendingspost Livingstonia (Kondowi), gelegen aan den noordwestelijken oever van het meer op een 3000 meter hoog plateau in de nabijheid van de Florencebay. Daar, waar eens woeste slavenjagers eene ontzettende ellende brachten over de zwakkere negerstammen, waar vóór 30 jaren niemand lezen kon, niemand barmhartigheid kende, staan nu, naast verscheidene scholen, een seminarie voor onderwijzers en evangelisten, eene drukkerij, werkplaatsen, wier machines door electrische kracht gedreven worden en een hospitaal met polikliniek. Dat hospitaal van Dr.LAWs (als theoloog, arts, technicus even bekwaam) en Robertson, het „David Gordon Memorial Hospital" genoemd, heeft 16 bedden en wint voortdurend aan vertrouwen bij de menschen. De waarde der zindelijkheid wordt door de Christen-vrouwen hoe langer hoe beter begrepen en zij oogsten de voordeelen daarvan rijkelijk in haar ure van moeder-worden. Eene inlandsche verpleegster, verscheidene der oudste meisjes en twee jonge mannen krijgen medische vorming. Eene polikliniek vindt men in het oude Bandawe (in 1881 opgericht), hetwelk vroeger het middelpunt der M. Z. op dit terrein is geweest, maar nu die plaats der eere aan Livingstonia heeft moeten afstaan. Bovendien hebben de Schotten poliklinieken te Ekwendeni (Dr. Elmslie), te Karonga (Dr. Frank Innes), te Karunga (George Prentice), te Hora (Mrs. Fraser). Te Mwenzo is bovendien een hospitaal met 16

Sluiten