Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaat zij; hoofdzakelijk arbeidt ze onder de Joden. Doch niet alleen dezen, maar ook den Grieken en Mohammedanen toont zij hare barmhartigheid, zoodat aanhangers van de drie religiën, die in deze stad en daar omheen wonen, het verzoek van den missionairen arts, om een hospitaal te mogen bouwen, steunden. Het resultaat was, dat Dr. Torrance den len Jan. 1894 het hospitaal kon openen in tegenwoordigheid der stadsoverheid. Thans heeft dit ziekenhuis 30 bedden, 6 kribben en twee wiegen. Vele bijbels en gedeelten van bijbels worden jaarlijks uitgedeeld onder de patiënten, die het hospitaal verlaten. De M. Z. van Tiberias kost jaarlijks £ 1000, ter bestrijding van welke som telken jare geschonken wordt o. a. £ 300 van eenen vriend, die al jarenlang dat gegeven heeft ter herinnering aan zijnen zoon voor het salaris van den „Charles Russell Missionary". De patiënten betaalden in 1905 aan bijdragen £ 226. Elk bed kost hier £20, elke kribbe £ 10 en elke wieg £5 per jaar. De arbeid dezer M. Z. bepaalt zich niet tot Tiberias en zijnen omtrek; de miss. arts maakt ieder jaar reizen door verscheidene plaatsen van Galilea en ziet zich dan telkens omringd door velen, die wonderen van den Hakim (geneesheer) verwachten. Eene heerlijke gelegenheid om te wijzen op Hem, die alleen wonderen doet, terwijl de zieken worden onderzocht en van geneesmiddelen voorzien. In 1905 zijn 285 zieken in het hospitaal opgenomen (42 Christenen; 139 Joden; 100 Muzelmannen en 4 Drusen). De derde M. Z. in Palestina vindt ge te Hebron, onder leiding van Dr. Alex Paterson. Hier werd de polikliniek bezocht door 9993 patiënten (1295 Joden; 8575 Muzelmannen en 123 Christenen). De Joden komen niet gaarne in 't hospitaal van Hebron, maar gaan liever naar Jeruzalem of elders, omdat zij hier geen keuken vinden, voor hen uitsluitend bestemd en thuis geen eten voor hunne zieken willen klaar maken. Het werk der Evangelieprediking is in het hospitaal vruchtbaarder dan in de polikliniek.

Een klein, maar gezegend arbeidsveld van de M. Z. der Schotten vindt ge op de Nieuw-Hebriden in Australië, op de eilanden

Sluiten