Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Kwakers, om eene Missie te beginnen, welke in 1866 leidde tot de stichting van de „Friend's Foreign Miss. Society," die in den loop des tijds haar arbeidsveld gevonden heeft in Indië, Madagascar, China en Syrië.

Ofschoon Indië het oudste zendingsgebied van de Eng. Kwakers is, aangezien daar de missie in 1866 met Rachel Metcalfe begonnen is, is Madagascar voor de M. Z. het oudste arbeidsterrein. In 1867 zijn hier de eerste missionairen gekomen. Dit was omstreeks den tijd, dat de bekeering der koningin Ranavalona tot den christelijken godsdienst een machtigen stoot gaf aan den arbeid der bestaande missiën.

Zich vestigende naast de L. M. S., boden de Kwakers hunne hulp aan dit zendinggenootschap, met name op het gebied van het onderwijs. De snelle groei van al de takken der zending echter maakte het spoedig noodzakelijk de provincie Imerina te verdeelen in distrikten, waarvan het groote distrikt, dat behoorde bij de kerk van Ambohitantely, onder de hoede der Kwakers kwam. Desniettemin bleven zij met de L. M. S. samen werken in de M. Z., die door Dr. Andrew Davidson (miss. arts van de L. M. S.) in de hoofdstad Antan anarivo (voorstad Analakely) in 1862 begonnen was met een hospitaal voor 60 patiënten en een polikliniek. Deze arbeid bloeide. Daar was bovendien een groote praktijk in de polikliniek en aan de huizen. Nadat het hospitaal eenigen tijd gesloten was geweest, werd het in 1880 heropend door den Kwaker Dr. J. F. Fox. Later werd het nu en dan weer gesloten, maar telkens kon de arbeid in Davidson's hospitaal voortgezet worden tot 1891, toen het nieuwe hospitaal te Isoavinandriana, een andere voorstad van Antananarivo met 90 bedden werd ontworpen en gebouwd door den nu overleden William Johnson. De koningin opende deze nieuwe stichting. In dien tijd hadden de Kwakers in Madagascar drie miss. artsen, van wie twee, Dr. Fenn en Dr. Mosz, te Antananarivo arbeidden met de L. M. Sv terwijl de derde te Mandrindano was. Nadat Frankrijk in 1895 Madagascar veroverd had, ontstond er een

Sluiten