Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevestigd te Sehore. Deze heeft echter nog weinig aan medischen arbeid kunnen doen, omdat hij nog bezig is de taal te leeren.

In 1886 kwamen de eerste zendelingen der Kwakers in West-China in de provincie Sze-Chuan en in 1892 werden hier twee poliklinieken geopend, die nu tot drie zijn geworden. Twee dezer zijn te Tung-chwan, een voor mannen, aan wier hoofd staat Dr. W. H. Davidson en een voor vrouwen, die bestuurd wordt door Miss L. E. Harris. ') Sinds 1903 is hier ook begonnen met een klein hospitaaltje. De derde polikliniek is te Chentu, aan het hoofd daarvan staat Dr. H. F. Hodgkin.

Ouder en belangrijker dan de M. Z. der Kwakers in China is hun in 1881 begonnen medische arbeid in Syrië te Brumana aan de westelijke helling van den Libanon, niet ver van Beirut, waar een hospitaal is met 15 bedden en eene polikliniek. De staf der arbeiders bestaat uit Dr. A. J. Manasseh, Theodora H. Cunnington, directrice, en Charlotte A. Brown verpleegster. In het begin was het zeer moeilijk Syrische meisjes te krijgen, die de verpleging wilden leeren, maar nu gaat het beter, want in het hospitaal zijn drie Syrische verpleegsters. De miss. arts staat bij de Syriërs in hooge achting. Vele zegeningen heeft God op dezen arbeid gegeven. De M. Z. heeft deze streek geopend voor de prediking des Woords. Menig vooroordeel is weggenomen, vooral bij de partij der geestelijken en het dweepziekste volk. Niet lang geleden dreigde een priester van hoogen rang iedereen, die de meetings der Protestanten en de M. Z. bezochten, met excommunicatie. Maar nadat hij zelf ziek is geweest en eene groote weldaad in deze instellingen heeft ontvangen, is hij haar vriend geworden. Maandelijks wordt de polikliniek bezocht door 260 patiënten. Thans is er eene polikliniek geopend op het dorp Ras-el-Meta, die daar noodig was en bijzonder wordt gewaardeerd. Duizenden uit Brumana en uit niet

*) Miss. Dr. Harris is nu in Engeland en heeft zich tijdelijk onttrokken aan den miss. arbeid, totdat de financiën harer Zendingsvereeniging verbeterd zullen zijn, wat bij aanvang geschied is.

Sluiten