Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

George Pearse, die in 1881 met zijne vrouw onder de Kabylen had rondgereisd, zijn werk „Mission to the Kabyles" in het licht gaf en daarin betoogde, dat er wel willige ooren bij de Mohammedanen te vinden waren.

In hetzelfde jaar werd een Commissie in het leven geroepen, dat de zending onder de Kabylen zou bevorderen, maar later haar arbeidsveld uitbreidde. Zij nam toen den naam aan van North Africa Mission, die niet alleen onder de Kabylen van Algerië, maar ook onder de Berberstammen van N. Afrika besloot te arbeiden. Het arbeidsveld is nu Algerië, Marokko, Tunis en Tripoli.

Geen bodem is stugger, geen grond harder dan die van N. Afrika. Daarom is de N. A. M. van den aanvang af opgetreden met de M. Z., overtuigd, als zij was, dat, zoo ergens, hier deze hulpdienst op zijne plaats was. Desniettegenstaande is, trots trouwen en offervaardigen arbeid, het succes nog zeer gering.

In Marokko en Tunis zijn nu van deze vereeniging 4 miss. artsen, onder welk een vrouwelijke, Gabrielle Breeze, die ook poliklinieken in Tripoli, Algerië, Tunesië en Tripoli hebben opgericht.

Eenige jaren lang zijn hier zelfs zes miss. artsen werkzaam geweest, die acht posten der M. Z. bestuurden, wier onderhoud ƒ8400 kostte (1896). De meeste dezer posten vond men in Marokko; daar waren er echter ook in Tunesië en in Tripoli. Churcher, Grieve, Roberts, Terry zijn de wegbereiders geweest. Van dezen is nog slechts T. G. Churcher op het tooneel van den strijd. Hij was in 1885 met Roberts te Tangier, terwijl Dr. Grieve te Casablanca arbeidde '). Thans zijn er te Tangier twee hospitalen, een voor mannen, het „Tulloch Memorial Hospital", onder den miss. arts George Wilson 2)

') De ouders zijner vrouw lieten voor de poorten vin Casablanca een hospitaal bouwen. Hier en in de daarmee verbonden poliklinieken vonden tot Maart 1906, toen Dr. Greeve stierf, jaarlijks ongeveer 5000 zieken geneeskundige hulp.

') In 1907 had Dr. Wilson 4.470 polikliniek-bezoekers en 106 zieken in het hospitaal. Verscheidene zijn tot Christus gebracht.

Sluiten