Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er sterk verlangd naar een „Union medical college," als te Peking is verrezen, voor deze provincie. Twee miss. artsen, een mannelijke en een vrouwelijke arbeider zijn hier. Ing-hok heeft een hospitaaltje, bestaande uit een kleine slaapzaal en een keuken alsmede een polikliniek, die 3 kleine kamers tot hare beschikking heeft. Spoedig zal hierin verandering komen, daar een terrein is gekocht, waarop een Chineesch huis met 22 kamers staat, hetwelk voor hospitaal is ingericht. Hier is eene vrouwelijke missionaire arts. ')

In de provincie Shantung zijn twee hospitalen. Een is er te Pang-chuang, het Williams-hospitaal, waaraan een mannelijke en een vrouwelijke miss. arts, het echtpaar Tucher, werkzaam zijn. Behalve de twee poliklinieken, welke te dezer plaatse zijn, is er nog een te Te Chou, die druk bezocht wordt. De tweede M. Z. dezer provincie vindt gij te Len-Tsing met een vrouwelijke miss. arts. De arbeid is nog in zijn beginselen.

De provincie Tsili heeft van den Amer. Board een miss. arts, Dr. Young te Peking, waar deze zelfde zendingvereeniging met de Methodistische-Episcopalen, de Amer. Presbyterianen en de L. M. S. tevens onderhoudt een „Woman's Medical College" met 8 studenten. Te Tung-chou is een miss. arts en een hospitaal, dat in 1905 120 patiënten opgenomen heeft, terwijl de polikliniek een bezoek kreeg van 15.942 zieken. Voorts komen wij aan de provincie Shansi waarin Tai-ku ligt, dat een missionairen arts heeft en een „Cottage" voor kranken; alsmede Fen-chufu eveneens met een miss. arts en een hospitaal.

In deze provincie bestrijden de missionaire artsen van den Board het opiumschuiven. In 12 Refuges 2) worden de slachtoffers van het opium-misbruik behandeld. Deze refuges worden bestuurd door Christen-mannen, onder toezicht van de missionairen. Morgen- en avondbidstonden worden met de patiënten gehouden. Hun worden geleerd Christelijke liederen, de 10

') Te Shaown had het hospitaaltje in 1906 65 patiënten en de polikliniek (The East gate dispens,iry) 9.349.

') 9 voor mannen en 3 voor vrouwen.

19

Sluiten