Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen het medische werk voor mannen en dat voor vrouwen. De oude polikliniek in de stad, viak bij het theater, was geweest het centrum van alle werk onder beiden, mannen en vrouwen, van den tijd af, toen Dr. Julia Bissell het eerst begon met de M. Z. Maar in Februari 1906 is het geheele gebouw overgegaan aan Dr. Hume ten behoeve van vrouwen en kinderen, nadat een nieuw vrouwen-hospitaal van 29 bedden was verrezen op een schoone plek, door het gouvernement van Bombay ten geschenke gegeven. In dit hospitaal arbeiden twee missionaire artsen. Voor de mannen is nu in een ander deel der stad een nieuw gebouw met 12 bedden opgericht. De scheiding is gemaakt in het belang der vrouwen, opdat de Mohammedaansche vrouwen en die der Hindoes uit de hooge kasten zich vrij zouden kunnen gevoelen, om naar de polikliniek te gaan zonder de vrees, mannen te ontmoeten. Doch ook voor de mannen is zij gebleken goed te zijn, daar een grooter aantal mannen, met name Brahmanen, de polikliniek bezoeken. Dagelijks wordt het woord Gods verkondigd aan deze bezoekers.

In ditzelfde district is ook een M. Z. te Satara onder eene vrouwelijke missionaire arts en een te Rahuri onder Dr. William Ballantine. *)

Eindelijk bezit de Board eene M. Z. op of liever in de onmiddellijke nabijheid van het eiland Ceylon, op het eiland Jafna. Dr. Johan Scudder heeft er den grond voor gelegd reeds meer dan 80 jaren geleden. Het door hem begonnen werk is in den loop des tijds gegroeid. Daar zijn nu op het eiland Jafna twee hospitalen, een algemeen te Manepay onder leiding van Dr. Thomas B. Scorr en zijne vrouw, Mrs. Mary E. Scott, ook een medicus en een te Inuvila, het „Mc Leod Hospital", bestuurd door Miss Curr. leder hospitaal heeft een polikliniek. Voorts bestaat te VacLdukkodday de Samuel-F-Green-polikliniek. De M. Z. te Manepay behandelde in 1905—1906 4764 patiënten in de polikliniek, 460 in het hospitaal, 427 in de dorpen. Honderd

') Sinds Juni 1907 zijn Dr. en Mevr. Beals overgeplaatst naar S h o 1 a p u r, zoodat de geheele last van het medische werk te Ahmednager thans valt op de beide dokteressen.

Sluiten