Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezocht. Op dezen post worden velen toegedaan tot de gemeente. Op 't einde van 1904 zijn er 358 gedoopt en in 1906 bijna 3.000.

De 150.000 Chins, (op de grenzen van Assam wonende in de bergen, Animisten) hebben slechts een M. Z. te Haka met het „Emily Tyzzer Memorial Hospital" en eene polikliniek, aan wier hoofd een miss. arts staat.

In Assam, dat nu met Oost-Bengalen een provincie van Voor-Indië uitmaakt en tusschen Thibet en Birma is gelegen, zijn onder een paar stammen posten der M. Z. opgericht. Onder de Garos is er een te Tura. De miss. arts had tot nu toe slechts een polikliniek, in 1905 bezocht door 3920 patiënten, maar thans heeft hij ook een nieuw hospitaal. De Nagas hebben in hun midden twee posten Impur en Kohima, beide ieder met een miss. arts en een polikliniek. ')

De missie der Baptisten in het rijk van Siam heeft sinds 1893 een M. Z. van kleinen omvang met een arts en wel te Bangkok. Deze arbeid is hier wel noodig tegenover de inlandsche dokters, wien het alleen te doen is om geld. Worden zij geroepen bij eenen zieke, dan gaan zij er heen met hun zakje, mortier en stamper en blijven daar, totdat de zieke beter wordt of sterft. In het laatste geval krijgt hij niets, in 't eerste wordt hij betaald. Daar er veel pokken zijn ent hij duizenden in tegen ƒ 1.25 per persoon met gecondenseerde melk, (met hars of erger nog met etter van zweren.

In het zuiden van Voor-Indië onder de Telugus zijn verscheidene hospitalen en poliklinieken. Zeer voorspoedig is de M. Z., welke sinds 1891 te Nellore (107 mijlen ten noorden van Madras gelegen; 30.000 zielen) een vrouwen-hospitaal heeft onder een vrouwelijke miss. arts en een polikliniek. Voorts heeft Hanamakonda een wel toegerust hospitaal van 26 bedden, in 1903 gebouwd door Dr. Timpanij. Zij heeft echter in 1905 slechts

') Sinds het begin van 1906 is een ztndigsarbeid begonnen onder de Abors en Miris (wonende in het N. O. van Assam) Te Sadiya is een M. Z. begonnen en arbeidt een miss. arts.

Sluiten