Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft nog Nalgonda een M. Z. met eene vrouwelijke miss. arts.

In vier provinciën van China, Kwangtung in het zuiden, Chekiang in het oosten, Szechuan in het westen en Hupeh in het binnenland, heeft de A. B. M. U. verscheidene posten der M. Z. In Kwantung drie: Swatow, Kiaying en Kityang. Te Swatow is een hospitaal van 75 bedden, verdeeld in twee departementen, een voor mannen onder een mannelijken miss. arts en een voor vrouwen onder een vrouwelijke miss. arts. In 1905 zijn 456 patiënten daarin opgenomen. Gedurende denzelfden tijd bezochten 1291 patiënten de beide poliklinieken. De polikliniek van Chowyang wordt uit Swatow bediend eens in de week en zag 75 patiënten telkens geholpen.

Kiaying's Chineezen ')> die het Hakka-dialect spreken, zijn heel wat moeielijker te bearbeiden dan de Hoklo sprekende bewoners van Swatow. Toch is hier de M. Z. ook niet zonder vrucht. Onder vrouwen is de missie, welke reeds vóór 1897 begonnen was, maar daarna stilstond. Eerst in 1905 is zij weer opgevat door de miss. arts Miss Mary Grant in een gehuurd huis. Eindelijk zij hier nog vermeld Kityang, waar een nieuw fraai hospitaal het oude van 30 bedden vervangt. Ook hier wordt de arbeid der M. Z. onder vrouwen door Miss Bixby verricht.

In Oost-China ligt de prov. Chekiang met vier stations der M. Z. Vooreerst te Ningpo, dat het oudste station der Zending van de Amer. Baptisten is, daar reeds in 1843 Dr. Macgowan hier arbeidde. Eerst in 1875 is er echter de M. Z. begonnen. Sinds April 1906 is er een nieuw hospitaal, met twee afdeelingen een voor mannen en een voor vrouwen, waarvan de laatste onlangs nog vergroot is. De aanzienlijke Chineezen beginnen ook reeds van het hospitaal gebruik te maken en komen daardoor onder de bediening van Gods Woord. Te Shaohsing is de M. Z. onder een missionairen arts in 1905 begonnen. Daar is nog slechts een polikliniek, geen hospitaal. Alles is nog in zijn begin. Thans volgt Huchow. In de laatste 6 jaren is de missie

*) De vrouwen binden hare voeten niet.

Sluiten