Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Banza Manteke, waar een klein hospitaal van 10 bedden en een polikliniek is onder een mannelijken en een vrouwelijke miss. arts.

Van Roomsche zijde zijn pogingen aangewend, om het volk afvallig te maken, maar dit gelukte niet. De missie bloeit en hare leden dragen het grootste deel van de onkosten der M. Z. Lukunga heeft ook een hospitaal en een polikliniek met een miss. arts. 't Is hier, dat de slaapziekte, de geesel van Afrika, zijn grootste verwoestingen heeft aangericht. Mukimvika heeft een polikliniek met een dokter en ook Matadi. Eindelijk komt Cuillo, de jongste zendingspost (sinds 1906) der Amerik. Baptisten in Portugeesch Afrika gelegen. De M. Z. staat hier onder den miss. arts van Banza Manteke. Paladala, Kifwa Tschumbiri en Ikoko hebben ook nog ieder een polikliniek. Kifwa en Ikoko bovendien een hospitaal met 12 en 9 bedden, doch eigenlijk gezegde Medische zending is er niet.

Met een enkel woord willen wij eindelijk stil staan bij de M. Z. der Baptisten op de Philippijnen en wel op de eilanden Negros en Panay. Op laatstgenoemd eiland is M. Z. te Jaro en te Capiz, op Negros te Bacolad, op ieder van welke een miss. arts is. Zij arbeiden in 6 poliklinieken, waarvan 5 op Panay.

Overzicht. De Am. Bapt. Miss. Un. heeft in West Afrika 5 posten met 5 miss. artsen (1 vrouw) 3 hospitalen en 9 poliklinieken;

in Voor-Indiè 6 posten met 6 miss. artsen (5 vrouwen) vier hospitalen en 5 poliklinieken ;

in China 14 posten met 15 miss. artsen (6 vr.) 8 hospitalen en 14 poliklinieken;

in Barma 10 posten, 13 miss. artsen (4 vr.), 6 hospitalen, 7 poliklinieken.

in Assam 4 posten, 4 miss. artsen, 1 hospitaal, 3 poliklinieken.

in Siam 1 post, 1 miss. arts, 1 polikliniek.

op de Filippijnen 3 posten, 3 miss. artsen, 6 poliklinieken.

Sluiten