Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Louisa IJ. Boyd hospitaal voor vrouwen en kinderen. De beide poliklinieken kregen in 1905 van ruim 12.000 patiënten bezoek. Twee derde van de onkosten dezer M. Z. wordt gedragen door Chineezen en vreemdelingen.

In de dagen der troebelen van 1900 had Wei-hsien — aan welk station wij nu komen - veel te lijden van de Boxers, die er beide hospitalen verwoestten. Die tijd kan nu vergeten worden daar zoowel het hospitaal voor de mannen als dat voor de vrouwen weer is opgebouwd en ieder zijn eigen arts heeft, een mannelijke en een vrouwelijke. Ook de poliklinieken ontbreken niet. Eveneens heeft Ichou-fu twee poliklinieken (met 22.000 patiënten in 1905) en twee hospitalen, benevens 3 miss. artsen onder welke een vrouwelijke. De geestelijke arbeid draagt schooné vrucht. Een der patiënten zeide, toen hij hersteld het hospitaal verliet: „Ik ben gekomen, beladen met pijn en zonden, en ik ga heen, beiaden met geluk en zaligheid." Met de vermelding van de „Rose-Bachman"- en de „Hunter Memorial" hospitalen van Chining-fu en hun eenigen miss. arts, dien zijne vrouw trouw ter zijde staat in zijn werk onder de vrouwen in het laatste hospitaal, kunnen wij den arbeid der M. Z. in China eindigen Ruim veertig jaren geleden is de M. Z. der Noord-Amerikaansche Presbyterianen in Voor-Indië begonnen. Vooral voor de blinde vrouwen is haar arbeid van groote beteekenis. Van de drie terreinen, door hen bewerkt, Pansjab, Noord-Indië (de Noordwestelijke provinciën) en West-Voor-Indië (Presidentschap ombay) is Pansjab het best voorzien van missionaire artsen baharanpur(één missionaire arts), Sabathu (idem), Ambala (een vr. jn,arts)' Lahore> (twee m. a. onder welke eene vrouw), Ferozepore (idem), Dehra (een vr. missionaire arts), Hoshyarpore (idem) Woodstock (idem) zijn alle posten der M. Z., waar het Evangelie Gods weerklinkt. Wij kunnen Ludiana hierbij voegen, ofschoon de Presbyterianen zelve er geen missionairen arts hebben, (wat ook niet noodig is, omdat de North India Medical School in die behoefte voorziet), aangezien de beide leeraressen dezer school Noble en Dr- Fullerton tot de Presbyteriaansche kerk

Sluiten