Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Medische school te Teheran. Te Hamadan is een nieuw hospitaal, de „Lillie Reed Holt Hospital",met polikliniek onder twee miss. artsen, waarvan een vrouwelijke is. Patiënten worden gebracht naar de polikliniek van dorpen, die op 16—32 mijlen en van steden die op 50—120 mijlen afstands liggen. Resht heeft een zending-polikliniek, doch met den miss. arts, die hier arbeidt, zijn onderhandelingen van de zijde der regeering, om het gouvernementshospitaal onder zijne directie te brengen, doch tot nu toe zonder resultaat. De miss. arts van Kazvin heeft een polikliniek en doet reizen in den omtrek. In Urumiah arbeiden twee miss. artsen (een is eene vrouwelijke) in een hospitaal en een polikliniek, terwijl te Tabriz een polikliniek is en een belangrijke praktijk van de huizen door twee miss. artsen (een vrouwelijke), die opweegt tegen hospitaalarbeid.

Lang hebben wij met de Amerikaansche Presbyterianen vertoefd in Azië, waar hun M. Z. zeer uitgebreid is; thans hebben wij met hen over te steken naar Afrika, waar wij echter slechts een kleinen medischen arbeid vinden, in West-Afrika (ZuidKamerun), in 1870 overgenomen van den Bostonner Board. Te Daraka, Batanga, Efulen, Elat, en Mac Leati Memorial Station bij Lolodorf, zijn 4 hospitalen en 6 poliklinieken. Op ieder dezer posten is een miss. arts behalve te Batanga en Efulen, die twee miss. artsen hebben.

Eindelijk brengen wij nog een bezoek aan de Philippijnsche eilanden, waar wij op het eiland Negros te Dumaguete een hospitaal en een polikliniek vinden met twee miss. artsen. Ook op 't eiland Cebu is een miss. arts.

Overzicht. De M. Z. der Amerikaansche Presbyterianen heeft in het geheel thans 53 hospitalen en 65 poliklinieken (tegen 57 in 1905) bezocht door 442.756 patiënten. Van deze heeft Afrika 4 hospitalen, 5 poliklin. en 6 miss. artsen.

China 22 24 „35 , (13 vr.)

Voor-Indië 8 11 „ „ 11 7 „

Philip, eilanden 2 „ 2 „ „ 3 „

Korea 4 4 „ „ 10

Sluiten