Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een harer laatste reporten mag getuigen, dat de Heere dezen arbeid rijkelijk zegent. In 1905 zijn bij het hospitaal gekomen vertrekken voor tuberculose-lijders en voor kinderen. De polikliniek had in 1906 een toeloop van 29.419 zieken. Onder de missionaire arts van Sialkot staat ook de polikliniek van Pasrur, waar 7625 zielen zijn behandeld. Bovendien worden de omliggende dorpen bezocht, ten einde hun medicijnen te brengen met den Bijbel. In 1905 weigerden eenige dorpen -ze te ontvangen, in de meening dat zij agenten waren van den pest-dokter, wiens inentingen tegen de pest zij vreezen, daar zij gelooven, dat het gouvernement op die manier de pest wil verspreiden en hen dooden. In de meeste plaatsen echter ontvingen de menschen met blijdschap de medische en geestelijke hulp.

Het 2e hospitaal dezer missie in Indië staat te Jhelum en heet het „Good Samaritan Hospital", eveneens onder een vrouwelijke missionaire arts, die ook een polikliniek heeft te verzorgen. Van de 188 patiënten, die het hospitaal in 1905 bezochten, waren sommigen onverschillig of maakten ongepaste opmerkingen. Anderen zagen wantrouwend hunne huurlieden aan, toen zij voor de eerste maal Christus hoorden noemen den Zoon van God, want dit is weinig minder dan godslastering voor een Mohammedaan. Weer anderen zeiden: „Wij bidden 5 malen per dag en houden de vasten. Wat kunnen wij meer doen?" En toch, ondanks de onverschilligheid, schijnt er verandering te komen in Indië, zegt miss. Dr. Simpson. ') Dezelfde miss. arts heeft ook de zorg voor de polikliniek van Bhera, de eenige medische hulp voor vrouwen in deze plaats. Voor de mannen zorgt het Engelsche gouvernement door gediplomeerde inlandsche dokters daar te plaatsen, en vrouwen van lager kasten gaan in de gouvernements-hospitalen, maar een Purdah-vrouw van een hooge kaste wil niet bezocht worden door een mannelijken dokter. „Mij vroeg," schrijft Dr. Simpson, „de chirurgijn van het gouvernementshospitaal van Bhera een patiënt van hem, die kraamvrouwenkoorts had met een temperatuur van 106 graden of meer, te

') In 1906 had het hospitaal 230 patiënten en de polikliniek 19.293.

Sluiten