Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezoeken, want al wat hij kon doen was, hare pols voelen, als hare hand uitgestoken werd van achter een gordijn en wat voorschrijven." De Eng. regeering ondersteunde in 1905 dezen miss. med. arbeid in Indië met een subsidie van 892 dollars, terwijl de zieken in dien tijd bijdroegen 550 dollars.»)

In Egyptisch Sudan is de miss. arbeid nog slechts 5 jaren oud. Ook de M. Z. aldaar is nog in hare beginsels. Zij heeft twee miss. artsen. Een is te Doleib-Hill, die daar en in den omtrek, ook aan den Shulla-Dinka en den Dinka, heidenen medische hulp brengt en tegelijk het Evangelie verkondigt aan degenen, die tot hen komen. Aan een hospitaal komt behoefte. De andere arts is te Omdurman en zijn omtrek werkzaam onder de Mohammedanen.

Een en vijftig jaren heeft de missie der Amer. United Presbyterian Church in Egypte gearbeid. M. Z. heeft zij te Tanta, waar eene vrouwelijke miss. arts is, die in eene polikliniek arbeidt en de huizen binnengaat, om er patiënten te bezoeken.2) Daar is ook het „Martha J. Mc. Known Memorial Hospital," waarin een vrouwelijke miss. arts arbeidt. Te Benha is een polikliniek met een vrouwelijke miss. arts. Eerst in 1905 is eene M. Z. onder leiding van een miss. arts begonnen te Luxor. Beproefd is er te krijgen een huis, groot genoeg, om daarvan eenige kamers in te richten voor patiënten, die blijven moeten onder het oog van een arts. 't Eenige gebouw, dat geschikt was voor dit doel, werd geweigerd, omdat, zooals de bijgeloovige eigenaar zeide, „als er iemand in dat huis moest sterven, ik het nooit weer zou kunnen verhuren, daar de menschen bang zouden wezen, dat daar een geest in zou zijn." In dit distrikt heerscht veel meer bijgeloof, onkunde en armoede dan op de noordelijke zendingsposten. De polikliniek wordt goed bezocht, in de wachtkamer vindt men tekstkaarten hangen. Het Woord Gods wordt er gelezen en verklaard; traktaatjes en

») Een nieuwe M. Z. is in 1906 begonnen te Sargodhi.

') Te Mahallet Kabir, een stad van 36.000 inwoners, is in 1906 eene polikliniek door deze zelfde miss. arts geopend.

Sluiten