Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ LXXVI.

Reformed Presbyterian General Synod in N. A.

Gereformeerde Presbyt. Generale Synode in N. A.

Deze Amerik. Presbyterianen hebben hunnen zendingsarbeid reeds in 1836 in Noord-Indië begonnen.

De M. Z. kwam hier eerst in 1892. Vooral vrouwelijke miss. artsen zendt deze missie uit. Hare poliklinieken vindt men in Pansjab en de Noord-west-provinciën.

§ LXXVI.

Dutch Reformed Church.

(De Nederd. Geref. kerk.)

De Hollandsche Gereformeerde kerk van N. Amerika heeft reeds in 1832 zich aan de zending gewijd. Uit haar midden benoemt de generale Synode „the Board of Foreign Missions", die naast zich heeft, „the Woman's Board", welke vooral financieel de zending dezer kerk steunt '). Van de 43 missionairen dezer kerk zijn 9 miss. artsen, van welke 6 tevens de bevoegdheid hebben tot de bediening van het Woord en de Sacramenten; van de 67 vrouwen, die in de missie dienen, zijn 5 artsen van welke 3 ongehuwd en 2 gehuwd zijn. Daar zijn dus 15 missionaire artsen, die in Voor-lndië, China en Arabië werkzaam zijn.

In Voor-lndië heeft deze zending alleen in Arkot in het presidentschap Madras eenige oude zendingsposten der M. Z. Begonnen in 1853 arbeidt zij in Noord-Arkot (met 1.864.139 inw.), Zuid-Arkot (met 215.539 inw.), Cuddapah (met 254.395 inw.) en

') In 1906 met 44.879.63 dollars.

Sluiten