Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gehuurd huis, welks bovenverdieping met 4 kamers daarvoor bestemd werd, en naardat er behoefte aan was, voor mannen of vrouwen gebruikt. De benedenverdieping gebruikte Mevr. Worrall voor haar vrouwen-polikliniek. Negen en zeventig patiënten zijn in het hospitaal opgenomen in 1905.') Op de polikliniek voor mannen kwamen 9557 zieken en op die der vrouwen 7785. Dyssenterie, koortsen, tering en ooglijders werden behandeld. Eenmaal zelfs kwam de dokter binnen de wanden van een moskee. Vooruitgang in geestelijk opzicht valt op te merken. De tegenwoordigheid van een vrouwelijke dokter wordt zeer gewaardeerd, omdat de vrouwen zeer afgezonderd worden gehouden. De vroegere schroomvalligheid verdwijnt; heinde en verre is bekend, dat er een „hakeema" is. De prediking des Evangelies geschiedt zoowel onder mannen als onder vrouwen. Arthur Z. Bennet is Dr. Worrall te hulp gekomen. Op het eiland Bahrein (een der Bahrein-eilanden in de Perzische golf) staat sinds 1902 het Mason Memorial Hospitaal, ter herinnering aan Dr. Theodore L. Mason en Edward de Witt Mason van Brooklijn opgebouwd en der missie aangeboden. Dr. Sharon J. Thoms arbeidde hier van 1898 tot 1905 met zijne vrouw, die ook missionair arts was, hij onder de mannen, zij onder de vrouwen. Vooral de chirurgie en het werk van de vrouwelijke missionare arts maakten de M. Z. sterk, zoodat de polikliniek van het Indische gouvernement onder eenen Mohammedaanschen dokter geen schade daaraan toebracht. Toen echter Mevrouw Thoms in April 1905 stierf, vreesde men achteruitgang. Doch het tegendeel gebeurde. De bezoekers der polikliniek klommen van 756 in Juni tot 1294 in Juli en tot 1921 in October. Zelfs in de Turksche vastenmaand Ramadhan, anders een slappe maand, werd het cijfer 1886 bereikt, ten spijt van de bevorderaars der Muzelmansche polikliniek.

Met Dr. Thoms arbeidt op Bahrein Dr. E. Stanley G. Myerca. De missionaire artsen ondernemen reizen naar verschillende andere plaatsen van Arabië. Regel is dat de behandeling der

') Drie maanden Juli—Sept. is het hospitaal wegens de warmte gesloten.

Sluiten