Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

polikliniek. Thans zijn er posten der M. Z. in de provinciën Fukien, Kiangsu, Kiangsi, Shantung, Tsili, Szechuen. In Fukien zijn de posten Foochow (met een mannelijke en drie vrouwelijke miss. artsen, van welke eene Chineesche, Hu king Eng), Yenping (met het „Alden Speare Memorial Hospital"), Minchiang (met een vr. miss. a.), Kucheng (met een echtpaar, beiden m. a.) Ngucheng (met een vr. inl. m. a. Li Bi Cu) Singiu (met een vr. miss. arts), Ingang (met een miss. arts); in Kiangsi, Kiukiang (met een vr. m. a.), Nanchang (met een mann. en een vr. miss. arts); in Kiangsu Chinkiang (met 2 vr. miss. artsen), Nanking (met zijn in 1885 gesticht „Philander Smith Memorial Hospital" en twee miss. artsen), Wuhu (met twee m. a.). Noordelijker gaande, komen wij in de provincie Tsili, waarin Changli ligt, in het bezit van twee artsen (een mann. en een vrouwelijke). Twee hospitalen zijn hier, een voor mannen, een voor vrouwen. Dat voor mannen is nieuw, opgebouwd voor f 25000. ') Ook Tientsin heeft een M. Z., welke in der tijd de gunst genoot van Li Hung Chang's gemalin, die in 1880 en volgende jaren eene polikliniek voor vrouwen en kinderen op eigen kosten onderhield. De toenmalige vrouwelijke miss. arts Miss Dr. Howard won door hare bekwaamheid het vertrouwen van den onderkoning in zoo hooge mate, dat hij haar verzocht zijne oude zieke moeder te Wutchau (Hupeh) te bezoeken. Op reis daarheen werd zij door een militair escorte, als ware zij een Mandarijn van den hoogsten rang, begeleid en met de hoogste eer en kanonschoten ontvangen. Li's moeder gaf toen voor Tientsin's hospitaal f 2600. Miss. Dr. Ida Stevenson drukt nu de voetstappen van hare voorgangster. Van den medischen arbeid 1t Peking, de hoofdstad des rijks, getuigen de beide miss. artsen: „De invloed en de goede naam van ons werk zijn in 1905 zeer verbreid en met kritieke gevallen komt men tot ons uit de stad en van buiten. De poliklinieken helpen vele armen. Maar wij voelen, dat ons werk niet

*) Dit hospitaal heet „Martyrs Memorial Hospital" en bezit een polikliniek. De meeste patiënten betalen.

Sluiten