Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ LXXIX.

United brethern in Christo.

(Vereenigde broeders in Christus.)

Deze broederen hebben drie miss. artsen, van welke twee vrouwen zijn, in China, in de provincie Kwangtung.

§ LXXX.

General Council of the Lutheran Church in N. A.

(De Generale Synode der Luthersche kerk in N. A.)

Deze Synode heeft in Liberia (W.-Afrika) eene kleine M. Z. en in Teluguland (Voor-Indië) een hospitaal voor vrouwen te Rajahimundry, waarin eene vrouwelijke miss. arts arbeidt.

§ LXXXI.

German Evangelical Council of the U. S. of N. A.

(De Duitsch-Evangelische Synode der V. S. van N. A.)

In de Centraal-provinciën van Voor-Indië bezit deze Synode te Guntur een, door Anna S. Kugler met twee medische ambtgenooten bestuurd, groot hospitaal voor vrouwen, alsmede een opleidingsschool voor verpleegsters.

§ LXXXII.

Norwegian Free Church in N. A.

(Noorsche Vrije Kerk in N. A.)

Deze missie heeft eenen miss. arts in Zuid-Amerika.

Sluiten