Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gebouw voor vrouwen en kinderen. Dr. Marie Harlep was de eerste direktrice van dat ziekenhuis en na haar trad Dr. Mary Jamieson Gates voor een tijd op. ') Later is het St. Lucashospitaal meermalen vergroot en zoo snel is het werk toegenomen, dat de vergrooting van 1903 al niet meer voldoende is. Op 't oogenblik zijn er 4 miss. artsen, H. W. Boone, C. S. F. Lincoln, W. H. Jefferys en A. W. Tucker. Miss Wong, die onder Dr. Harlep heeft gestudeerd, is de inlandsche huisdokteres van het St. Lucas-hospitaal voor de vrouwen en kinderen, terwijl de Chineesche huis-chirurgijn voor de mannen is Wo Zun Zie, een man van groote kennis en handigheid in het opereeren. In 1906 zijn in het hospitaal behandeld 1160 patiënten en in de polikliniek 39.414. Eindelijk zijn er nog twee poliklinieken onder Shanghai, de St. John's en de Grace Church-poliklinieken. Voorts liggen er om laatstgenoemde stad tal van zendingsposten, waar kerken en scholen zijn en geen M. Z. Van tijd tot tijd nu krijgen de artsen van Shanghai daar vandaan bericht omtrent den gezondheidstoestand op bedoelde plaatsen. In een woonboot, goed voorzien van medicijnen voor de polikliniek, vertrekt de dokter. De boot heeft een kleine kamer met een eettafel, een paar stoelen en een bed. De equipage bestaat uit twee mannen, eene vrouw en een of twee halfwassen jongens. Als de boot aan een plaats komt, staan tal van zieken te wachten in de kamer, waar de missionair ze heeft bijeengebracht. Allen worden geholpen, tenzij zij eene chirurgische behandeling noodig hebben. Dan worden zij naar Shanghai verwezen. Een treffend voorval, dat de vrucht der M. Z. goed doet uitkomen, voegen wij hierbij. Een zendeling kwam in eene stad, aan het andere einde der provincie Kiangsu. Daar hij de eerste vreemdeling was, dien men zag, werd hij begroet met bedorven eieren, koolstronken en steentjes. Toen hij het gepeupel trachtte te ontloopen, riep hem een goed gekleede Chinees bij zich binnen, waarna hij de deur sloot en dichtgrendelde. De gast vernam, dat de menschen straks wel uit elkaar zouden gaan, daar zij niets tegen hem hadden maar

') Dr. Ellen C. Fullerton is voor enkele maanden uitgezonden naar het Shanghai-district.

Sluiten