Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ LXXXVI.

American Friends.

(Amerikaansche Kwakers.)

Op drie plaatsen, te Ramalia in Palestina, te Tokio in Japan, te Nangking in China, arbeiden vijf miss. artsen der Amerik. Kwakers, van welke twee vrouwelijke zijn, in twee hospitalen en drie poliklinieken.

§ LXXXVII.

The Seventh day Adventists of N. A.

(de Sabatistische Adventisten.)

Sinds 1896 hebben deze Amerikaansche Baptisten naar lokyo hunne missie overgebracht en in 1904 zijn zij daar begonnen met de M. Z.

§ LXXXVII1.

Woman's Union Mission Society.

(Zendingsvereeniging der Vrouwen-unie.)

Niet minder dan tien missionaire artsen (vrouwen) arbeiden in Indië en China in verband met de Woman's Union Mission Society. Reeds in 1884 was Shanghai een vast middelpunt voor hare M. Z.; een hospitaal met polikliniek stichtte zij hier. ') In Indië is haar hoofdkwartier Jhansi in de Noord-West provinciën, waar sinds 1889 een groot hospitaal is met twee miss. artsen.

1) Te Shanghai zijn niet minder dan vijf hospitalen.

Sluiten