Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schroeter gehad te Kidugula in Kondeland, een post der Nyassa-zending. Verder dan tot eene polikliniek is deze M. Z. niet gekomen, want de arts heeft zich teruggetrokken van de zending.

Te Usaremo is eene zendelingsvrouw, die eene opleiding in de geneeskunde heeft genoten, en aan het Nyassameer eene in de vroedkunde geschoolde diakones. Eindelijk is te Tsimo in China door Berlin 1 een Med. miss. werk aangevangen onder de Chineesche bevolking, eene polikliniek, waarvoor bijdragen geschonken zijn door Chineesche aanzienlijken en ambtenaren en die gehouden wordt door een vroegeren helper van het Faber-hospitaal Schöng. Thans is hier ook een zendingshospitaal.

§ XCIII.

Die Norddeutsche Missionsgesellschaft.

(Het Noordduitsche Zendingsgenootschap.)

In 1836 richtten eenige leden der Luthersche en Gereformeerde kerken in Noord-West-Duitschland het Norddeutsche Missionsgesellschaft op. Plaatselijke afdeelingen in Mecklenburg, Sleeswijk-Holstein, Hannover, Hamburg en Bremen kozen een centraal-comité, dat te Hamburg samenkwam. Later scheidden zich vele Lutheranen af en gaven de geboorte aan het „Evangelische Missionsgesellschaft." Slechts het kleinste deel der leden bleef bij het Norddeutsche Missionsgesellschaft, welks comité in 1851 van Hamburg naar Bremen verhuisde.

Deze vereeniging heeft nog geen miss. artsen uitgezonden, wel Protestantsche diakonessen. Sinds 1889 zijn dezen in haar zendingsgebied, het bij Togo behoorende land der Ewe-stammen

Sluiten