Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ernstige gevallen en eene poliklinische behandeling van een jaarlijks aangroeiend aantal patiënten (in 1904 7000 zieken) kwamen daar tot stand. Bovendien hebben geneeskundige bezoeken in de naaste en verder gelegen dorpen de missie den weg bereid en in de door de zendelingen nog weinig bezochte terreinen de vooroordeelen tegen het Christendom helpen overwinnen. Dr. Winquist stond in zoo hoog aanzien bij den Abessynischen generaal Ras Alloli, dat hij, na in 1886 als officier van gezondheid hem gevolgd te zijn op zijnen veldtocht tegen den Madhi van Sudan, tot lijfarts benoemd werd. Veel vrucht voor de ziel heeft de M. Z. alhier echter nog niet gedragen. Evenmin te Monkulla en op de oude posten aan de kust, waar thans twee miss. artsen zijn.

Voorts is er nog van de Evang. Vaterlandsstiftung eene kleine M. Z. aan de Benadirkust te Kismayu vooral met het oog op de Galla s. Dr. Friberg is hier met eene verpleegster werkzaam en onder de Somali.

Eindelijk heeft deze vereeniging nog twee M. Z. aan de zuidelijke hellingen van het Mahadeogebergte in de Centraal-provinciën van Voor-Indië te Amarvara (een inl. arts met een hospitaal) en te Bijori met Dr. Franzen en een hospitaal.

§ CVI.

Zweedsche kerkelijke missie.

Deze missie werd in 1873 opgericht. Drie jaren later loste zich het in 1835 opgerichte Missionsgesellschaft in haar op. Zij werkte toen samen met het Leipziger zendinggenootschap, totdat zij zich in 1901 van haar losmaakte en zelfstandig begon te arbeiden in het land der Tamulen in de zoogenaamde „Zweedsche diocese," omvattende de posten Madura, Pudukotei, Padtukotei, en Wirudupatei. Te Padtukotei heeft deze missie sinds 1905 een miss. arts, Dr. Kugelberg, een bekwaam oogheelkundige.

Sluiten